Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

Trwa elektroniczna rekrutacja do szkół i przedszkoli z terenu gminy Piaseczno na rok szkolny 2018/2019. Od 12 lutego 2018 roku rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do klas pierwszych szkół podstawowych mogą składać wnioski w systemie elektronicznym.

Składanie wniosków do przedszkoli rozpoczęło się z kolei 19 lutego. Podobnie jak w latach ubiegłych rodzice mogą zaznaczyć we wniosku trzy wybrane placówki – w kolejności zgodnej z własnymi priorytetami. Możliwość zapisywania dzieci w systemie elektronicznym będzie dostępna w przypadku klas pierwszych do 9 marca, zaś w przypadku przedszkoli do 16 marca.

foto pixabay.com
foto: pixabay.com

Zapraszam rodziców do skorzystania z portalu oświatowego www.oswiata.piaseczno.eu, gdzie są opisane kryteria rekrutacji oraz jest umieszczony bezpośredni link do systemu rekrutacyjnego.

Szkoły podstawowe, które prowadzą rekrutację na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji:
• SP nr 1 w Piasecznie,
• SP nr 3 w Piasecznie,
• SP nr 5 w Piasecznie,
• SP w Jazgarzewie,
• SP w Złotokłosie,
• SP w Zalesiu Górnym.

Szkoły podstawowe, które nie prowadzą rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych:
• SP nr 2 w Piasecznie,
• SP w Głoskowie,
• SP w Józefosławiu,
• SP w Chylicach – szkoła nie prowadzi rekrutacji do klasy „0” od kilku lat.