Warszawa+ w Piasecznie

Podczas sesji w dniu 18 kwietnia Rada Miejska w Piasecznie wyraziła wolę przystąpienia  Gminy Piaseczno do zmodyfikowanej  w ostatnim czasie Oferty  Warszawa +.

W uchwale intencyjnej radni upoważnili burmistrza do uzgodnienia warunków porozumienia z m. st. Warszawą określających zasady współpracy i finansowania Programu. Nowe regulacje programu Warszawa+ umożliwią pasażerom aglomeracji warszawskiej korzystającym z biletów okresowych II strefy biletowej ZTM  dojazdy komunikacją miejską w cenach niewiele wyższych niż koszt biletów  okresowych na I strefę. Specjalnymi cenami objęte będą jedynie bilety  okresowe 30 i 90 dniowe. Różnica wynikająca z obniżonych cen zakupu zostanie pokryta bezpośrednią dopłatą z budżetu gminy na rzecz ZTM.

Gmina Piaseczno chce dofinansować bilety okresowe dla mieszkańców - Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA
Foto Łukasz Wyleziński/URZĄD MIASTA

– Cieszę się, że wykonujemy kolejny krok w kierunku wprowadzenia nowych, korzystniejszych  zasad korzystania z komunikacji miejskiej . Mam nadzieję, że niższe koszty zakupu biletów podniosą atrakcyjność komunikacji publicznej i zmniejszą choć trochę ruch na naszych drogach. To może przyczynić się zarówno do poprawy jakości powietrza w naszym mieście, jak również wpłynąć korzystnie na domowe budżety mieszkańców Piaseczna – mówił po sesji Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisław Lis.

Aby pasażerowie mogli skorzystać z tej oferty, gmina musi zabezpieczyć w budżecie odpowiednie środki na pokrycie dopłat oraz ustalić z ZTM szczegóły funkcjonowania programu. Wszystko wskazuje na to, że Oferta Warszawa + może wejść w życie już niebawem.

Gazeta Piaseczyńska nr 4 z 25 kwietnia26 2018