Wybory samorządowe 2018

Zbliżają się wybory samorządowe 2018. W Polsce przeprowadza się wybory członków organów jednostek samorządu terytorialnego: rad gmin (również rad miast na prawach powiatu), rad powiatów, sejmików województw oraz (od 2002) jednoosobowych organów wykonawczych gmin – wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Zachęcam mieszkańców do śledzenia informacji umieszczanych na ten temat na łamach BIP Biuletynu Informacji Publicznej Piaseczna: bip.piaseczno.eu/samorzadowe-2018

Samorządowe 2018