Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Głoskowie

Rozstrzygnięty został przetarg na modernizację i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Millenium 76 w Głoskowie – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

W obliczu reformy oświatowej projekt ma za zadanie dostosować dotychczasową sześciooddziałową szkołę w Głoskowie do potrzeb 8-letniej edukacji. I etap prac, czyli przygotowanie projektu, ma się zakończyć do listopada 2018 roku, natomiast II etap, czyli prace budowlane, powinien się zakończyć przed początkiem roku szkolnego we wrześniu 2019 roku.

Wizualizacja nowej części szkoły, w której znajdą się nowe oddziały przedszkolne, sale lekcyjne i pomieszczenia biurowe
Studio Budowlane „UNITY” S.C.

Rozbudowa szkoły zakłada powstanie:
– dwóch oddziałów przedszkolnych (na parterze) z możliwością wejścia oddzielnym wejściem, wydzielając przestrzeń przeznaczoną dla dzieci przedszkolnych od pozostałej części szkoły;
– pięciu sal zajęć (na I piętrze), w tym pracowni: fizycznej, chemicznej, geograficznej i biologicznej;
– stołówki szkolnej z przystosowaniem powierzchni sali konsumenckiej i technologii kuchni do obsługi 130 uczniów w ciągu jednej tury;
– szatni szkolnej na 260 szafek;
– trzech nowych przebieralni z zapleczem sanitarnym do obsługi hali sportowej;
– pomieszczeń biurowych, w tym: sekretariatu, pokoju dyrektora, pokoju intendenta oraz pokoju nauczycielskiego;
– sanitariatów zlokalizowanych na parterze oraz I piętrze;
– połączenia szkół w poziomie parteru i I piętra, zapewniającego możliwość komunikacji osobom niepełnosprawnym poprzez windę zlokalizowaną w projektowanym budynku szkoły.

Przetarg wygrała firma Art Global Sp. z o.o. Koszt inwestycji to 8,6 mln zł.

Gazeta Piaseczyńska nr 5 z 23 maja 2018