Budżet Obywatelski Piaseczna

Do 15 czerwca 2018 roku trwa głosowanie w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie. Zachęcam do zapoznania się z projektami i głosowania.

W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Piaseczna, bez względu na status zameldowania oraz na wiek, to znaczy, że zarówno osoby niezameldowane, lecz zamieszkałe w Piasecznie, a także osoby małoletnie mogą uczestniczyć w głosowaniu.

Zachęcam do udziału w internetowym głosowaniu na wybrane projekty, na stronie internetowej: bo.piaseczno.eu.

Głosowanie odbywa się również w formie papierowej w wyznaczonych punktach na terenie Piaseczna:
– GOSiR Piaseczno, ul. Sikorskiego 20
– Biblioteka Miasta i Gminy Piaseczno (Dom Kultury), ul. Kościuszki 49
– Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5
– Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Świętojańska 18
– Szkoła Podstawowa nr 2, al. Kasztanów 12
– Szkoła Podstawowa nr 3 (dawniej ZSP w Piasecznie), ul. Główna 50

Budżet Obywatelski Piaseczna

W tym roku mieszkańcy Piaseczno zgłosili 69 projektów, z czego 44 zostało dopuszczonych do głosowania. Opisy projektów można znaleźć na stronie: piaseczno.budzet-obywatelski.org/projekty

Zachęcam do głosowania.