Budynek starej plebanii

Nasz spacer kończymy przy budynku starej plebanii. Dzięki zawartej umowie dzierżawy między parafią św. Anny a gminą zabytkowy budynek, zlokalizowany przy placu Piłsudskiego 10 w Piasecznie, zostanie wyremontowany.

Stara plebania w Piasecznie

Prace remontowe  finansowane przez gminę będą polegały na remoncie i przebudowie budynku starej plebanii wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny oraz na dostosowaniu terenu bezpośrednio przyległego do budynku w sposób zapewniający dostęp do niego, obsługę i infrastrukturę techniczną. Po remoncie na parterze budynku powstaną: sala ekspozycyjna, sala konferencyjno-edukacyjna, recepcja oraz pomieszczenia biurowe, sanitarne i magazynowe. Na pierwszym piętrze budynku przewidziano natomiast dwie sale ekspozycyjne. W sumie będzie dostępne 328 mkw. powierzchni użytkowej.

Zakres planowanych prac obejmuje m.in.: wykonanie wzmocnienia fundamentów oraz żelbetowych ścian piwnicy i na parteru, wymianę stropów wykonanie nowej klatki schodowej oraz szybu windy. W całym budynku zostaną wykonane nowe instalacje techniczne i przyłącza. Odnowiona będzie także konstrukcja więźby dachowej wraz z pokryciem. Wokół budynku wykonane zostaną prace brukarskie i nowe nasadzenia zieleni.