Skwer Kisiela

Skręcając z ul. Nadarzyńskiej w ul. Kościuszki dochodzimy do zrewitalizowanego skweru Kisiela.

Aby poprawić bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w tym rejonie i uniknąć powtórzenia się sytuacji z 2010 roku kiedy został zalany m.in. sąd i znaczna część osiedla „Nad Perełką” konieczna była przebudowa podziemnej części kanału. Średnica rurociągu była na tyle mała że z trudem odbierała  wodę podczas zwiększonych opadów deszczu. Dlatego nowy kanał ma dwa koryta podziemne równoległe do siebie, które znacznie zwiększają przepustowość i minimalizują ryzyko całkowitego zatkania światła rurociągu.

SKWER KISIELA

Oprócz wykonania podziemnych prac budowlanych wykonana została również całkowita zmiana zagospodarowania terenu skweru Kisiela. W jego centralnej części jest lekko wyniesiona scena o średnicy blisko jedenastu metrów oraz zaadaptowane istniejące schody na miejsca, które oprócz funkcji komunikacyjnej będą stanowić widownię dla stworzonego w ten sposób mini amfiteatru. Ozdobą sceny jest centralnie umieszczona kaskada wodna połączona z niewielkim oczkiem otoczonym zielenią.

Sadzenie roślin na skwerze Kisiela

Kaskada jest wykonana jako system betonowych płyt żelbetowych imitujących poziomo ułożone bloki granitowe. Na najwyższy poziom doprowadzana jest woda, która po wypełnieniu niecki opada po blokach kamiennych do zbiornika dolnego otoczonego z jednej strony sceną a z pozostałych murkami odgradzającymi. Ranty półek kamiennych są wyprofilowane w taki sposób, że spadająca woda tworzy jednolitą, równą taflę. Cała kaskada podświetlona jest ciepłą barwą światła, które podkreśla dodatkowo jej walory estetyczne.

Skwer Kisiela tętni życiem

Na skwerze pojawiły się również nowe nasadzenia roślinne. Przy alejkach są stylowe latarnie, ławki typu parkowego i kosze na śmieci. Oświetlenie uzupełnione jest nowymi punktami świetlnymi umieszczonymi w posadce.