Ulica Nadarzyńska

Zmierzając dalej ulicą Nadarzyńską widzimy, że zniknęły zniszczone budynki stojące pod numerami 4, 6, 8 i 10. Gmina nie ma jeszcze ostatecznego planu zagospodarowania tego terenu. Wiemy, że budynki znajdowały się w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków, który wydając zgodę na ich rozbiórkę, nakazał odtworzenie zabudowy pierzei ul. Nadarzyńskiej.

Jednym z pomysłów jest odtworzenie wyburzonych kamienic przy ul. Nadarzyńskiej, w pobliżu których zaproponowano lokalizację parkingu wielopoziomowego dla ponad 300 samochodów. Przedstawione rozwiązania zakładają wykorzystanie całej przestrzeni kilku działek – łącznie ponad 9600 mkw., począwszy od parkingu przy sądzie aż do ul. Nadarzyńskiej. Gmina obecnie dysponuje większością tego terenu.

NADARZYŃSKA

Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi koncepcja zakłada odtworzenie pierzei ul. Nadarzyńskiej w bardziej współczesnej formie. Wewnątrz proponowanych budynków mieszkalnych zaproponowano wykonanie ogólnodostępnego „zielonego” patio, z lokalami usługowymi w części parterowej budynków. Same budynki proponuje się wykonać jako 3- lub 4-kondygnacyjne obiekty, w których zaprojektowano kondygnację podziemną wykorzystaną jako halę garażową dla mieszkańców. Powstanie w ten sposób 180 dodatkowych miejsc parkingowych. Fasady nowych kamienic zaprojektowano zgodnie z zaleceniami konserwatora, uwzględniając konieczność odtworzenia historycznych poziomów gzymsów i okien pierwotnych obiektów mieszkalnych.

Koncepcja zakłada realizację zarówno budynku mieszkalno-usługowego jak i parkingu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego gminy z podmiotem prywatnym lub sprzedaż działki pod zabudowę mieszkaniową na wolnym rynku.