Budżet Obywatelski Piaseczna

Kolejnym projektem dla całej gminy było powołanie w gminie Piaseczno Budżetu Obywatelskiego.

Budżet Obywatelski

W tym roku odbywa się druga edycja Budżetu Obywatelskiego. W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, mieszkańcy Piaseczna zdecydują bezpośrednio, na jakie pomysły przeznaczona zostanie kwota 1,4 mln zł z gminnego budżetu. Każdy mieszkaniec miał możliwość zgłoszenia swojej propozycji zmian w Piasecznie.

Druga edycja Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie niesie za sobą kilka zmian w porównaniu z ubiegłoroczną edycją. Po pierwsze, w procesie Budżetu Obywatelskiego w tym roku udział wezmą osoby małoletnie, od 16 roku życia (do 1 czerwca uczestnik musi mieć ukończone 16 lat). Gmina Piaseczno podkreśla w ten sposób swoje otwarcie na pomysły również młodych osób, które już w nastoletnim wieku mogą wpływać na zmiany dotyczące swojej okolicy.

Po drugie, w tym roku zastosowana zostanie przyspieszona procedura Budżetu Obywatelskiego. Zgłaszanie pomysłów odbywało się w dniach 1–30 marca br. Głosowanie przeprowadzone zostanie z kolei w czerwcu. Do wakacji zostaną poznane projekty wybrane przez mieszkańców do realizacji w roku 2019. W ten sposób uniknie się nałożenia kampanii informacyjnej Budżetu Obywatelskiego z kampanią wyborczą oraz kampanią informacyjną wynikającą z ewentualnej organizacji referendum konstytucyjnego przez Prezydenta RP.Po trzecie, zmieniony zostanie system głosowania na system umożliwiający głosowanie na dowolną liczbę projektów, aż do wyczerpania całej puli w danej kategorii. Takie rozwiązanie doprowadzi do kierowania się przez głosujących rzeczywistą potrzebą realizacji projektów, a nie ich ceną, co wyrówna szanse na zwycięstwo zarówno małych, jak i dużych projektów.

Budżet Obywatelski to proces, w którym to mieszkańcy decydują o realizacji projektów. Wartość jednego projektu zgłoszonego w ramach Budżetu Obywatelskiego nie może przekroczyć 100 tys. zł. Podobnie jak w pierwszej edycji propozycje może zgłaszać każda osoba, bez względu na miejsce zamieszkania. Z kolei w głosowaniu biorą udział jedynie mieszkańcy miasta Piaseczna. Głosować można zarówno przez Internet, jak i za pomocą kart papierowych w wyznaczonych miejscach.

Obecnie trwa realizacja projektów Budżetu Obywatelskiego wybranych w roku 2017. Z kolei projekty, które mieszkańcy Piaseczna wybiorą w roku bieżącym, zostaną zrealizowane w roku 2019.

Strona budżetu obywatelskiego: piaseczno.budzet-obywatelski.org