Piaseczyńska Rada Seniorów

Bardzo ważnym krokiem w stronę integracji senioralnej części naszych mieszkańców było powołanie Piaseczyńskiej Rady Seniorów.

Piaseczyńska Rada Seniorów

Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy, ale również może wychodzić z inicjatywami, podobnie jak ma to miejsce w przypadku działającej już czwartą kadencję Młodzieżowej Rady Gminy.

W Piasecznie prawie 20% mieszkańców to osoby 60+  i z każdym rokiem ta grupa będzie się powiększać. W gminie działa kilkanaście organizacji senioralnych, w tym osiem klubów seniora prowadzonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku funkcjonujący przy Centrum Kultury. Obie organizacje skupiają ponad 800 osób Również niezależne organizacje jak Związek Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Piaseczyńskich, Związek Kombatantów to powszechnie znane organizacje pozarządowe w których działa łącznie ponad 1000 osób.

Obecnie prowadzonych jest wiele działań na rzecz środowiska osób 60+. Referat Spraw Społecznych przeprowadza akcje nieodpłatnego szczepienia przeciwko grypie, dofinansowywane są zajęcia, angażuje się seniorów w wolontariat, dotuje działalność organizacji senioralnych. Pozytywnie zmienia się również przestrzeń publiczna, która uwzględnia coraz bardziej potrzeby osób starszych – w Parku Zachodnim pomiędzy al. Róż a ul. Kusocińskiego powstała altana różana służąca integracji seniorów. Starsze osoby chętnie korzystają także z 23 siłowni plenerowych, zlokalizowanych na terenie gminy.  Warto wspomnieć też o akcji Pudełko Życia oraz wspólnym projekcie MGOPS i Biblioteki „Czytamy-Pomagamy„.

Strona internetowa: senioralne.piaseczno.eu