Ulica Szkolna w przebudowie

Do końca lipca mają potrwać, zgodnie z harmonogramem, prace drogowe na ul. Szkolnej w Piasecznie.

Szkolna w Piasecznie
Ulica Szkolna przed remontem. Foto: Łukasz Wyleziński z Urzędu Miasta i Gminy

Ulica Szkolna to niewielka, ale bardzo ważna dla mieszkańców droga łącząca ul. Wojska Polskiego z ul. Powstańców Warszawy. Jej modernizacja obejmuje nie tylko przebudowę jezdni i chodników, ale również kanału deszczowego oraz oświetlenia drogi. Zakłada też zwiększenie o 42 miejsca liczby miejsc postojowych, a także przesunięcie ogrodzenia przy szkole.

Mimo że prace na powierzchni drogi, takie jak usunięcie zewnętrznej warstwy asfaltu, ruszyły dopiero niedawno, ulica musiała zostać wyłączona z ruchu znacznie wcześniej.

– Konieczne było wcześniejsze usunięcie tzw. kolizji podziemnych, czyli m.in. urządzeń kanalizacji sanitarnej, które znajdowały się pod powierzchnią – informuje Włodzimierz Rasiński, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego.

Przebudowa ulicy Szkolnej w Piasecznie

Remont ul. Szkolnej realizowany jest w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmuje odcinek od ul. Wojska Polskiego do budynku poczty, a drugi – od poczty do ul. Powstańców Warszawy.

Objazd został poprowadzony ulicami Wojska Polskiego i Fabryczną. W związku z remontem zmianie uległa także organizacja ruchu na ul. Kusocińskiego, która na ten czas stała się drogą dwukierunkową. Więcej informacji o harmonogramie prac w informacji na stronie: piaseczno.eu

Przebudowę ul. Szkolnej realizuje firma „Fal-Bruk”. Koszt tej inwestycji to 3 954 450 zł brutto. Zgodnie z umową termin zakończenia robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie drogi został określony na 31 lipca br. – Jak dotychczas prace postępują zgodnie z harmonogramem robót – zapewnia Włodzimierz Rasiński.