Inwestycje oświatowe w 2018 roku

Przedstawiam inwestycje oświatowe w 2018 roku na terenie gminy Piaseczno.

inwestycje oświatowe w 2018 roku na terenie gminy Piaseczno

1. Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie. 
Termin realizacji 21.11.2018
Koszt w 2018 r. – 39 779 894 zł
Koszt całkowity – 52 224 343 zł

2. Szkoła Podstawowa w Głoskowie – modernizacja i rozbudowa placówki – projekt + realizacja.
Termin realizacji robót 11.09.2019
Koszt w 2018 r. – 780 294 zł
Koszt całkowity – 8 744 500 zł

3. Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu – dokumentacja projektowa.
Koszt w 2018 r. (w tym koncepcja, inwentaryzacja zieleni 76 260 zł) – 134 400 zł
Koszt całkowity – 1 257 967 zł

4. Szkoła Podstawowa w Złotokłosie – prace modernizacyjne.
Koszt w 2018 r. (w tym dokumentacja projektowa 29 397 zł) – 100 000 zł
Koszt całkowity – 100 000 zł

5. Szkoła Podstawowa nr 1, Al. Kalin 30 – modernizacja sali gimnastycznej. 
Koszt w 2018 r. (w tym dokumentacja projektowa 60 270 zł) – 770 000 zł

6. Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie – rozbudowa stołówki – projekt + realizacja.
Koszt w 2018 r. – 628 900 zł
Koszt całkowity – 2 980 000 zł

7. Szkoła Podstawowa w Chylicach, ul. Dworska 2 – modernizacja kotłowni.
Koszt w 2018 r. – 155 000 zł
Koszt całkowity – 155 000 zł

8. Przedszkole Nr 1, ul. Kauna 4 – Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na szatnię. Modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi 
Termin realizacji 17.08.2018
Koszt w 2018 r. – 830 521 zł
Koszt całkowity – 2 122 996 zł

9. Przedszkole nr 3, ul. Jaworowa 4 – prace modernizacyjne.
Koszt w 2018 r. (w tym dokumentacja projektowa 15 990 zł) – 134 000 zł
Koszt całkowity – 134 000 zł 

10. Przedszkole nr 10, ul. Nadarzyńska 54 – prace modernizacyjne.
Termin realizacji 02.07. – 24.07.2018
Koszt w 2018 r. – 73 000 zł
Koszt całkowity – 73 000 zł 

11. Przedszkole nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 – termomodernizacja budynku, prace ogólnobudowlane wraz z modernizacją i rozbudową instalacji wewnętrznych oraz przebudową źródła ciepła.
Termin realizacji robót dot. komina i wyjścia na dach 02.07 – 27.07.2018
Koszt w 2018 r. – 237 750 zł
Koszt całkowity – 996 559 zł

12. Modernizacja oświetlenia sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie.
Termin realizacji 11.06.2018 – wykonane.
Koszt w 2018 r. – 150 000 zł
Koszt całkowity – 150 000 zł 

13. Przedszkole nr 7, ul. Młodych Wilcząt 7 – modernizacja tarasów.
Termin realizacji 28.05.2018 – wykonane.
Koszt w 2018 r. – 160 000 zł
Koszt całkowity – 160 000 zł