Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Ilość miejsc w szkołach ponadpodstawowych dla zdublowanych roczników 2019/2020.

W roku 2019 w naszym powiecie gimnazjum ukończy 2109 uczniów a szkołę podstawową 2482 uczniów. Łącznie 4591 uczniów. Liczba miejsc w szkołach ponadpodstawowych w powiecie piaseczyńskim (liceum, technikum, szkoła branżowa) wynosi na chwilę obecną 1175. Dla przykładu w 2015 roku było tych miejsc 1525. Piaseczyńskie Porozumienie Rad Rodziców od października 2017 roku prowadzi rozmowy ze Starostwem Piaseczyńskim w sprawie otworzenia dodatkowych szkół ponadpodstawowych oraz dodatkowych miejsc w istniejących szkołach.

W dniu 16 maja 2018 r. zorganizowana była konferencja, na której w imieniu Starostwa wystąpiła naczelnik Wydziału Edukacji. Na konferencji obecni byli również dyrektorzy szkół ponadpodstawowych oraz przedstawiciele gminy Piaseczno. W związku z brakiem konkretnej oferty zwiększającej ilość miejsc w szkołach ponadpodstawowych PPRR spotkało się z radnymi Powiatu Piaseczyńskiego na posiedzeniu Komisji Edukacji. W wyniku tego spotkania na dzień 4 maja 2018 r. zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Powiatu poświęcona wyłącznie tematowi rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku 2019. Na tej sesji Zarząd Powiatu pokazał, że jest w stanie zapewnić około 2700 miejsc czyli tyle ilu chętnych uczniów spodziewamy się podczas rekrutacji do szkół w naszym powiecie. Jeszcze pod koniec roku szkolnego w gminnych szkołach zostały przeprowadzone ankiety wśród uczniów dotyczące preferencji w kwestii wyboru szkoły ponadpodstawowej. Nie ma jeszcze wyników ankiet ze wszystkich szkół ale na chwilę obecną wiadomo, że większość ankietowanych wskazało szkołę w Warszawie jako pierwszy wybór a ze szkół piaseczyńskich prym wiodło LO na Chyliczkowskiej oraz LO im. E. Plater jako szkoły drugiego i trzeciego wyboru.

Dalsze kroki PPRR podejmie już we wrześniu.