Blisko 100 mln zł na inwestycje oświatowe

Koniec wakacji i początek roku szkolnego to dobry moment na podsumowanie działań samorządu w zakresie zadań oświatowych. W ciągu ostatnich czterech lat w gminie Piaseczno na oświatę przeznaczono 686 mln zł – z czego 94 mln zł na inwestycje.

– Oświata to największe i najważniejsze zadanie gminnego samorządu. Co roku przeznaczamy na nie ok. 40 proc. wszystkich naszych wydatków budżetowych – mówi burmistrz Zdzisław Lis. W 2018 roku jest to 205 mln zł, z czego subwencja oświatowa z budżetu państwa wynosi jedynie 83 mln zł, a pozostałe 122 mln zł Piaseczno dokłada do systemu z własnych środków. – W tym roku na same inwestycje oświatowe zaplanowaliśmy rekordową kwotę 44 mln zł – dodaje burmistrz.

CEM – foto Łukasz Wyleziński
CEM – foto Łukasz Wyleziński

Wakacyjne remonty i inwestycje

Bez wątpienia kluczowym zadaniem jest obecnie dokończenie budowy Centrum Edukacyjno-Multimedialnego – największej inwestycji kubaturowej w historii gminy. Koszt realizacji obiektu, który będzie siedzibą nowej szkoły podstawowej, przedszkola oraz ogólnodostępnej Multiteki, wynosi 52 mln zł, nie licząc kosztu zakupu działek pod inwestycję. Trwa już wykańczanie szkoły, która zgodnie z pierwotnymi założeniami uruchomiona zostanie dla uczniów w II semestrze.

Zrealizowana została natomiast wymiana oświetlenia sali sportowej na nowoczesny system ledowy w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie, na co przeznaczono 126 tys. zł. Zakończył się również, wart 2 mln zł, remont Przedszkola nr 1 przy ul. Kauna w Piasecznie. Wykonane zostały tam termomodernizacja wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych na szatnię oraz modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi. Termomodernizacja budynku, wraz z modernizacją i rozbudową instalacji wewnętrznych oraz przebudową źródła ciepła, zakończona została natomiast w Przedszkolu nr 11 przy ul. Nefrytowej. W Przedszkolu nr 7 w Zalesiu Górnym za 137 tys. zł wykonano z kolei rekonstrukcję tarasów, a w Przedszkolu nr 10 w Piasecznie ocieplony został dach. Opracowana została również dokumentacja na dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych części budynku szkoły w Złotokłosie, jak też Przedszkola nr 3 przy ul. Jaworowej w Piasecznie.

Inwestycje w przygotowaniu

– Nie czekając na zakończenie budowy Centrum Edukacyjno-Multimedialnego, przygotowujemy już kolejne spektakularne inwestycje. Przede wszystkim budowę nowej szkoły z oddziałem przedszkolnym w Julianowie, rozbudowę szkoły w Głoskowie, budowę hali sportowej w Złotokłosie oraz rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie – objaśnia Daniel Putkiewicz, I zastępca burmistrza.

Julianów – przygotowania do inwestycji

Firma Archimed Sp. z o.o. wykonała już koncepcję architektoniczną oraz program funkcjonalno-użytkowy tego obiektu, a gmina zakupiła potrzebne działki na realizację tej inwestycji, przy ul. Zimowej i ul. Urbanistów. Trzykondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 5 713 mkw. według szacunków ma kosztować ok. 49 mln zł. Przewiduje się w nim 8 oddziałów przedszkolnych oraz 24 oddziały szkolne z nowocześnie wyposażonymi salami. Obiekt będzie też posiadał wielofunkcyjną salę gimnastyczną, stołówkę wraz zapleczem kuchennym oraz dwie świetlice. Na terenie szkoły funkcjonować będzie biblioteka publiczna dla mieszkańców, pełniąca też funkcję biblioteki szkolnej. Oczywiście zagospodarowany zostanie również teren wokół szkoły, z boiskami, placem zabaw, parkingiem oraz parkiem, a także dziedzińcem szkolnym z patio i strefą ciszy. Aby zrealizować tę inwestycję, potrzebna jest też całkowita przebudowa systemu drogowego w tym obszarze, co również będzie się wiązać z ogromnymi nakładami rzędu kilkudziesięciu milionów złotych, ale jest to niezbędne także ze względu na wysoką dynamikę przyrostu inwestycji mieszkaniowych w tej części gminy.

Nowoczesne wnętrza projektowanej szkoły w Julianowie – wizualizacja ARCHIMED
Nowoczesne wnętrza projektowanej szkoły w Julianowie – wizualizacja ARCHIMED

Głosków

Trwa realizacja rozbudowy dwukondygnacyjnego budynku szkoły wraz z przedszkolem. W ramach zlecenia przewidziana jest częściowa rozbiórka budynku i budowa nowej części o powierzchni użytkowej 1 355 mkw. według opracowanej w 2017 roku koncepcji. A także nowego boiska sportowego wraz z odwodnieniem. W roku 2018 opracowany został program funkcjonalno-użytkowy i wyłoniono wykonawcę na opracowanie do 12 listopada 2018 projektu z pozwoleniem na budowę oraz zrealizowanie za kwotę 8,7 mln zł całości prac budowlanych do 11 września 2019 roku.

Szkoła Podstawowa nr 3 – przebudowa

Trwa wyłanianie wykonawcy na budowę nowej stołówki wraz z nowym zapleczem kuchennym na parterze w Szkole Podstawowej nr 3, a także na wykonanie dwóch oddziałów przedszkolnych na I piętrze i przebudowę II piętra. Warunki techniczne tej modernizacji są bardzo skomplikowane ze względu na bryłę budynku i brak możliwości powiększenia obszaru szkoły. Konieczne są nadbudowa i przebudowa zarówno budynku socjalnego, jak i łącznika szkoły podstawowej i łącznika klas gimnazjalnych. Kuchnia i nowe zaplecze mają spełniać wysokie, narzucone standardy, a na czas budowy, czyli 14 miesięcy, kuchnia oraz wydawanie posiłków mają zostać zorganizowane w udostępnionych pomieszczeniach kontenerowych z pełnym zapleczem. Koszt tego przedsięwzięcia według złożonych w przetargu ofert waha się w przedziale 7–9 mln zł, co przekracza znacznie kwotę wyasygnowaną na ten cel w budżecie.

Hala w Złotokłosie

Została już opracowana szczegółowa dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, która zgodnie z budżetem powinna rozpocząć się w 2019 roku. Sala sportowa o powierzchni 1 177 mkw. i wysokości 7,5 metra, którą będzie można dzielić na trzy sektory, zrealizowana będzie z pełnym zapleczem technicznym i socjalnym oraz widownią na 260 miejsc. Hala będzie dobrze doświetlona dzięki przeszkleniom na bocznej i na szczytowych ścianach budynku, zostanie też połączona łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły. Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 7 mln zł.

hala sportowa Złotoklos – wizualizacja BPB Partner
hala sportowa Złotoklos – wizualizacja BPB Partner

Najważniejsze realizacje zakończone w latach 2015–2018

W ciągu ostatni czterech lat kosztem kilkudziesięciu milionów złotych gmina Piaseczno rozbudowała cztery szkoły i jedną wybudowała od podstaw.

– Ujmując temat chronologicznie, jako pierwsze oddane zostały do użytku rozbudowane w 2015 roku szkoły w Józefosławiu i Zalesiu Górnym, w 2016 roku uruchomiona została dobudowana część szkoły w Jazgarzewie, a we wrześniu 2017 roku pierwszy dzwonek rozbrzmiał w rozbudowanej Szkole Podstawowej nr 2 w Zalesiu Dolnym. Za kilka miesięcy z kolei swoje podwoje otworzy Centrum Edukacyjno-Multimedialne – wylicza II zastępca burmistrza Hanna Kułakowska-Michalak, odpowiedzialna w gminie za kwestie oświaty.

CEM – obiekt na miarę XXI wieku

Inwestycja, która pochłonęła 52 mln zł i jest jak dotąd największą budowlą w historii gminnego samorządu, będzie gotowa już na przełomie roku. Trwają właśnie prace wykończeniowe, ale już teraz budynek doskonale się prezentuje i wpisuje w krajobraz zachodniej części miasta. – Zlokalizowana będzie w nim nowa szkoła podstawowa na 600 uczniów, z największą w mieście areną sportową, oraz duże, dziesięciooddziałowe przedszkole – wyjaśnia wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak. Będzie to równocześnie siedziba ogólnodostępnej Multiteki, czyli nowoczesnej biblioteki z funkcjami multimedialnymi i konferencyjnymi.

– Obiekt ten będzie stanowił trzon rewitalizacji tej zdegradowanej do tej pory części miasta – mówi wiceburmistrz Daniel Putkiewicz. – Zagospodarowany dookoła teren szkoły będzie ogólnodostępny, od strony południowej będzie graniczył ze zmodernizowanym spacerowym Traktem nad Perełką, zaś od strony wschodniej będzie skomunikowany z nowo budowaną ul. Żytnią – dodaje wiceburmistrz. W kolejnym etapie realizowana będzie modernizacja pobliskiego targowiska miejskiego, które swoją nowoczesną architekturą nawiązywać będzie do szkoły.

nowe skrzydło szkoły w Józefosław foto Łukasz Wyleziński
nowe skrzydło szkoły w Józefosław foto Łukasz Wyleziński

Rozbudowana szkoła w Józefosławiu

Pierwszą dużą inwestycją oświatową tej kadencji była rozbudowa szkoły w Józefosławiu, która kosztem ok. 15,4 mln zł zwiększyła swoją powierzchnię aż o 67 proc. Poza nowymi salami lekcyjnymi powstały duża hala sportowa oraz boiska sportowe i place zabaw na zewnątrz. Ta inwestycja była konieczna ze względu na dynamiczny przyrost liczby mieszkańców w tej części gminy. Już dziś, po rozbudowie, budynek ponownie pęka w szwach, ale rozwiązaniem na przyszłość ma być budowa zupełnie nowej szkoły w Julianowie. Obecnie trwają prace drogowe wokół szkoły – przebudowywana ul. Spacerowa oraz nowe rondo mają zwiększyć komfort mieszkańców i bezpieczeństwo wokół szkoły.

Zalesie Górne – przeprowadzka do nowego budynku

Równolegle z budową w Józefosławiu prowadzona była budowa nowego budynku szkoły w Zalesiu Górnym. Przeniosła się do niego w 2015 roku dotychczasowa szkoła podstawowa, mając do dyspozycji o 1 000 mkw. więcej niż w starym budynku, w tym nową salę sportową. Do starego budynku z kolei, po modernizacji, przeniosło się gimnazjum, które funkcjonowało do tej pory w obiekcie nienadającym się absolutnie do takiego celu. Dziś, po reformie oświaty, jest to jedna szkoła podstawowa na 750 uczniów, która ma dwie sale gimnastyczne – stara sala została zmodernizowana – oraz nowe boiska zewnętrzne. Budowa niezwykle urokliwej nowej części szkoły kosztowała 17 mln zł.

nowa część szkoły w Zalesiu Górnym foto Łukasz Wyleziński
nowa część szkoły w Zalesiu Górnym foto Łukasz Wyleziński

Rozbudowany Jazgarzew

W 2016 roku szkoła w Jazgarzewie, dzięki przebudowie łącznika i jego nadbudowie, zwiększyła swoją powierzchnię o 24 proc., czyli o 535 mkw. W nowym skrzydle ulokowane zostały świetlica oraz sala wczesnoszkolna i toalety. Na dwóch wyższych kondygnacjach zostały ulokowane po trzy sale dydaktyczne oraz sanitariaty. Wybudowano też windę dla osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt przebudowy wyniósł 1,6 mln zł.

Zalesie Dolne – spełnione nadzieje

Długo na swoją kolej czekała Szkoła Podstawowa nr 2, ale gdy już nadeszła, to szkoła po modernizacji zwiększyła swoją powierzchnię o połowę, zyskując nowoczesną salę gimnastyczną z dwukondygnacyjnym budynkiem łączącym starą część szkoły z halą. Gruntowną modernizację przeszła też stara część szkoły. Wokół obiektu zbudowano również nowe boisko wielofunkcyjne oraz wiatę na 100 rowerów. Cały teren szkolny zyskał nowe ogrodzenie wraz z nowymi furtkami i bramami wjazdowymi. Inwestycja łącznie pochłonęła 12 mln zł. W te wakacje z kolei powstał też funkcjonalny porządny parking przed szkołą, wraz z budową ul. Jesionowej.

Rozbudowana szkoła podstawowa w Zalesiu Dolnym – foto Anna Grzejszczyk
Rozbudowana szkoła podstawowa w Zalesiu Dolnym – foto Anna Grzejszczyk

Inne realizacje i remonty

Wymienione inwestycje nie wyczerpują oczywiście spisu zadań, jakie zostały zrealizowane w dziedzinie oświaty w ostatnich latach. Budynki szkolne i przedszkola były w tym czasie remontowane w różnym zakresie, doposażano je w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, powstawały nowe boiska szkolne (na przykład przy SP nr 1) czy parkingi (choćby przy SP nr 3). Gmina kupiła też prywatne przedszkole przy ul. Nadarzyńskiej, otwierając tam własną placówkę. Nabyto również dużą działkę przy szkole w Chylicach, która zostanie przeznaczona na potrzeby placówki. Dużym wyzwaniem było także dostosowanie obiektów w krótkim czasie w efekcie błyskawicznej reformy oświatowej, która zlikwidowała gimnazja.

Żłobki – opieka dla najmłodszych

Osiem razy więcej miejsc w żłobkach.

Oddzielnym tematem, niezwiązanym co prawda z oświatą, ale z opieką i wychowaniem dzieci, jest kwestia dostępności miejsc w żłobkach publicznych. W 2014 roku gmina zdecydował się zlikwidować nierentowny żłobek, którego budynek wymagał gruntownego remontu, a był w stanie przyjmować jedynie 25 dzieci. To była jedyna gminna placówka, zlokalizowana na uboczu, na którą co roku przeznaczano 630 tys. zł. Gmina zdecydowała, aby te środki przeznaczyć na zakup miejsc w prywatnych placówkach. W efekcie za te same pieniądze byliśmy w stanie zaoferować miejsca dla 79 dzieci w zdywersyfikowanych lokalizacjach. Kwota ta była w kolejnych latach sukcesywnie zwiększana i w 2018 roku wynosi już 1 mln zł, co przekłada się na 135 miejsc w 6 różnych placówkach. Władze gminy podjęły już decyzję, aby w budżecie na 2019 rok zaproponować na ten cel aż 1,5 mln zł, co powinno zapewnić ok. 200 miejsc dla najmłodszych dzieci.

źródło: UMiG Piaseczno.