Piaseczno na dwa koła

Piaseczno, przy wszystkich wadach i zaletach lokalizacji na obrzeżach Warszawy, ma ogromny atut w postaci licznych terenów zielonych – zarówno lasów na północy i południu gminy, jak i zmodernizowanych parków i skwerów w samym mieście.

Piaseczno na dwa koła

Aby poprawnie i skutecznie wykorzystać rozległe tereny rekreacyjne, potrzebna jest sieć ciągów komunikacyjnych, czyli dróg rowerowych, które służyć będą nie tylko przemieszczaniu się ale też rekreacji. Widoczny z okien urzędu odcinek, ochrzczony przez użytkowników jednej z aplikacji sportowych „Sądnym sprintem”, to powód tyleż do uśmiechu, co do zastanowienia. Z racji przebudowy samego Skweru Kisiela, został wykonany niejako przy okazji, niemniej jest częścią dużego projektu, realizowanego razem z sąsiednimi samorządami.

Załączone mapy pokazują kolorem bordowym stan obecny, czyli drogi rowerowe oraz ciągi pieszo rowerowe istniejące bądź będące obecnie w realizacji. Kolorem zielonym zaznaczone są odcinki, które będą realizowane w ramach Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych i które będą miały swoje kontynuacje na obszarze sąsiednich samorządów. Jednym z takich przykładów jest będąca na ukończeniu droga dla rowerów wzdłuż Puławskiej, dzięki której będziemy mogli dojechać na dwóch kołach aż do Metra Wilanowska.

We współpracy z powiatem w tej kadencji powstała na naszym terenie ścieżka pieszo rowerowa przy ulicy Sielskiej, łącząca Siedliska z Chylicami oraz wzdłuż Starochylickiej od Sielskiej do Zielonej. W ramach wspomnianej wcześniej sieci tras, powstanie odcinek od Zielonej do obwodnicy. Podobnie wybudowany ciąg pieszo rowerowy wzdłuż ulicy Szpitalnej, z jednej strony łączy się z tym na Alei Kalin, z drugiej będzie łączył się z opracowywanym odcinkiem wzdłuż Sienkiewicza – od Szpitalnej do Pomorskiej. Również wykonawca remontu Okulickiego przewidział ciąg komunikacyjny dla rowerów na remontowanym odcinku.

 

Dużo dzieje się także w zakresie projektów realizowanych samodzielnie przez gminę Piaseczno – komunikację z użyciem dwóch kółek uwzględniamy m.in. przy projektowanej przebudowie ulicy Dworcowej, na budowanej obecnie Żytniej, na odcinkach Spacerowej, Cyraneczki, Geodetów, Ogrodowej, Wilanowskiej w Józefosławiu i pobliskich Energetycznej w Piasecznie oraz Polnej w Chyliczkach. Również w południowych rejonach miasta podobne prace mają miejsce w zakresie alei Brzóz czy ulicy Wilanowskiej.

Patrząc z ekonomicznego punktu widzenia, takie inwestycje, wymagające często poszerzenia drogi czy wykonania oddzielnego ciągu komunikacyjnego, realizowane są zazwyczaj razem z inwestycjami dotyczącymi całego pasa drogowego – w ten sposób nie dublujemy wszystkich dokumentów, zgód i pozwoleń, projektów i innej, mocno czasochłonnej i kosztownej, „papierologii”.

Mając na uwadze, że ścieżki rowerowe nie mogą też kończyć się wraz z granicą administracyjną gmin, podjęliśmy współpracę z Konstancinem Jeziorną i Górą Kalwarią celem budowy Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w naszych gminach. Projekt realizowany jest we współpracy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, samorządy mają zabezpieczone środki i trwają właśnie procedury przetargowe – po tym, jak kilkukrotnie do przetargu nie zgłosił się żaden wykonawca, dzielimy projekt na dwa etapy, tak, aby przedsiębiorstwom łatwiej było sprostać zadaniu.

UMiG Piaseczno