List do mieszkańców Piaseczna

Szanowni Państwo, drodzy Sąsiedzi! Dzięki Waszemu zaufaniu, cztery lata temu zostałam Radna z naszego obszaru – mocno zurbanizowanego, zmotoryzowanego, o ogromnych potrzebach komunikacyjnych i edukacyjnych. Siła rzeczy te dwa aspekty stały się priorytetem mojej działalności, zwłaszcza że sama, jako kierowca i jako mama 8 letniej uczennicy, doświadczam na co dzień tych samych problemów co my wszyscy.

(kliknij, aby powiększyć skan listu)

Jako przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej, miałam możliwość dogłębnego poznania bolączek zarówno kadry nauczycielskiej, placówek oświatowych jak i rodziców. W tym trudnym czasie, wynikającym w dużej mierze ze zmian systemowych, udało nam się poprawić zarówno warunki i jakość kształcenia (o czym świadczą stale rosnące wyniki egzaminów naszych szkół), jak tez infrastrukturę: zakupiliśmy budynek na nowa siedzibę dla Przedszkola nr 10, wybudowaliśmy bieżnię przy byłym Gimnazjum nr 1 czy boiska ze sztuczna nawierzchnia a największa oświatowa inwestycja w postaci CEM-u dobiega końca.

W następnej kadencji chciałabym, aby były tworzone klasy dwujęzyczne oraz sportowe już od poziomu klas czwartych. W żłobkach powinny być dofinansowywane przez Gminę miejsca dla wszystkich chętnych dzieci.

Równocześnie, codzienne poruszanie się czy to komunikacja miejska, czy autem, pokazywało coraz dobitniej problemy, które częściowo już udało się nam rozwiązać. Wraz z opracowaniem systemu drogowego i budowa oraz remontami ulic i chodników na naszym terenie, zadbaliśmy także o budowę, uporządkowanie i utwardzenie istniejących parkingów. Trudna współpraca z PKP przyniosła na razie remont Dworca PKP, walczymy o pozyskanie terenu pod budowę parkingu wielopoziomowego. Wprowadziliśmy tez dopłaty do biletów okresowych w ramach programu Warszawa+.

Każdy kolejny rok przynosi rzecz jasna nowe wyzwania. Po zakończeniu budowy CEM-u czeka nas modernizacja targowiska miejskiego. Pozyskane od PKP grunty otworzą drogę do przebudowy Towarowej, co stworzy alternatywę komunikacyjna dla Dworcowej i nieco rozładuje ruch w okolicy. Sama ulica Dworcowa jest projektowana i niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych dokumentów jak pozwolenie wodnoprawne od Wód Polskich czy odstępstwa z Ministerstwa Infrastruktury, a następnie po uzyskaniu decyzji ZRID, tak oczekiwana inwestycja będzie mogła być realizowana.

Widzę konieczność rozwiązania problemu wąskich ulic Wiśniowej czy Jabłoniowej – obecnie trwa opracowywanie koncepcji przebudowy tych ulic, którą będę chciała skonsultować z mieszkańcami tak aby wybrać najlepsze dla nich rozwiązanie. Projektujemy łącznik pomiędzy Dworcowa a Bema, który ułatwi komunikacje mieszkańcom ulic Bema jak i Grochowskiego. Prowadzimy konsultacje z mieszkańcami na temat przyszłości i funkcji rejonu ulicy Nadarzyńskiej, wymieniamy oświetlenie starego typu na lampy typu LED (na mój wniosek udało się to już na ul. Bema, a ul. Kniaziewicza, Poniatowskiego czy Nadarzyńska zyskają nowe oświetlenie jeszcze w październiku tego roku). W porozumieniu ze wszystkimi wspólnotami mieszkaniowymi chciałabym doprowadzić do budowy Traktu nad Perełka, którego fragment od Skweru Kisiela do Parku Miejskiego już istnieje a odcinek od Skweru Kisiela do ul. Czajewicza będzie wybudowany na mój wniosek jeszcze w tym roku.

W kolejnej kadencji chciałabym aby dawna siedziba OSP zgodnie z wykonana już koncepcja zmieniła się w nowoczesna galerie sztuki a na terenie kolejki wąskotorowej, aby powstała długo oczekiwana i niezbędna sala teatralno-widowiskowa.

Zarówno sukcesy tej kadencji jak tez Państwa wsparcie i koncepcje, które omawiamy utwierdzają mnie w przekonaniu, że nasza lokalna społeczność nie jest „sypialnia Warszawy” – jesteśmy żywo zainteresowani naszą okolicą, trzeźwym okiem oceniamy zarówno realizowane inwestycje jak i przyszłe potrzeby. Pozytywny odbiór moich działań oraz merytoryczne dyskusje dają mi nie tylko poczucie dobrze spełnianego obowiązku, ale także przekonanie, ze wspólnie możemy nadal z powodzeniem zmieniać na lepsze naszą Małą Ojczyznę.

Dlatego postanowiłam ponownie obiegać się o mandat radnej i prosić Państwa o głos w nadchodzących wyborach.

Z wyrazami szacunku
Katarzyna Wypych

Kandyduję do Rady Miasta w Piasecznie

Znajdziecie mnie na liście nr 4 / pozycja nr 3. Startuję w okręgu nr 1

Do pobrania: list do mieszkańców Piaseczna (pdf).