Apel samorządowców w sprawie gospodarki odpadami

O problemach w gospodarce odpadami rozmawiali w warszawskim ratuszu przedstawiciele władz stolicy oraz podwarszawskich gmin m.in. Piaseczna.

Samorządowcy wystosowali apel do najwyższych władz w Państwie o współpracę i jak najszybsze wspólne przeciwdziałanie zagrożeniom jakie przed nami stoją w związku z zamykaniem kolejnych instalacji uprawnionych do odbioru odpadów komunalnych w naszym regionie. Wciąż nie zatwierdzony przez Ministra Środowiska nowy plan gospodarki odpadami oraz kolejne decyzje Ministra o uchylaniu zgody na funkcjonowanie ponad połowy istniejących instalacji destabilizuje rynek odbioru odpadów.

– Obawiamy się, że ta niestabilność rynku wpłynie na drastyczny wzrost cen, a co za tym idzie zwiększenie opłat od mieszkańców – mówił w warszawskim ratuszu Daniel Putkiewicz – Burmistrz Piaseczna.