Odbiór odpadów od 1 stycznia 2019 roku

Gmina Piaseczno informuje, że do 31 marca 2019 r. nie ulegną zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami, jak również zasady gromadzenia odpadów, tzn:

  • odpady zmieszane wrzucamy do oznaczonego pojemnika dowolnego koloru
  • odpady selektywne „suche” wrzucamy do żółtego lub oznaczonego pojemnika dowolnego koloru lub żółtego worka
  • odpady szklane wrzucamy do zielonego lub oznaczonego pojemnika dowolnego koloru lub zielonego worka
  • odpady biodegradowalne wrzucamy do oznaczonego worka dowolnego koloru z wyjątkiem zielonego i żółtego o pojemności max. 120 l.

Nie zmienią się też firmy odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Piaseczno, tzn:

  • sektory 1 i 2 będą obsługiwane przez firmę PUK Piaseczno Sp. z o.o.
  • sektor 3 będzie obsługiwany przez firmę PPHU Lekaro

Worki do selektywnej zbiórki (żółte i zielone) dostarczane są przez wykonawcę na zasadzie 1:1, natomiast worki na odpady bio właściciel posesji zapewnia we własnym zakresie.

Odpady należy udostępnić przed godziną 07:00 w dniu odbioru odpadów.

Informujemy, że wyznaczone dni tygodnia odbioru odpadów oraz częstotliwość ich wywozu ustalone we wcześniejszych harmonogramach nie ulegną zmianie w okresie do 31 marca 2019 roku. Terminarze odbioru są dostępne na stronie internetowej odpady.piaseczno.eu oraz w Wydziale Gospodarki Odpadami przy ul. Wojska Polskiego 54 w Piasecznie a także w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Dodatkowo zawiadamiamy, że od 1 kwietnia 2019 r. na terenie Gminy Piaseczno zacznie obowiązywać nowy system selektywnej zbiórki odpadów, który wprowadzi  podział odpadów na pięć frakcji: papier, plastik, szkło, bio oraz odpady zmieszane. O wszystkich działaniach będziemy informować na bieżąco.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Odpadami pod numerami telefonów: (22) 736-29-83, 736-29-84, 736-29-88

Wydział Gospodarki Odpadami Gminy Piaseczno