Konferencja na temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019-2020

Piaseczyńskie Porozumienie Rad Rodziców zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu – konferencji na temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019-2020. Jest to spotkanie dedykowane przede wszystkim dla rodziców uczniów obecnych klas VIII szkół podstawowych i III klas gimnazjum.

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Rady Miasta i Gminy w Piasecznie w dniu 19 stycznia 2019 roku o godzinie 10.00 (sobota).

Na spotkanie zaproszony został Starosta Powiatu Piaseczyńskiego wraz z osobami odpowiedzialnymi za szkolnictwo ponadpodstawowe, Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych, Burmistrzowie Piaseczna, Góry Kalwarii, Konstancina Jeziorna, Tarczyna oraz Wójt Lesznowoli i Prażmowa, Dyrektorzy szkół podstawowych.

W trakcie spotkania przewidywane jest wystąpienie Starosty Piaseczyńskiego, prezentacja wyników ankiet przeprowadzonych przez Piaseczyńskie Porozumienie Rad Rodziców oraz przedstawienie przez Dyrektorów szkół ponadpodstawowych stanu przygotowania do rekrutacji, w tym ilości oddziałów i miejsc w poszczególnych typach szkół.

Piotr Raczkowski
Przewodniczący Piaseczyńskiego Porozumienia Rad Rodziców
www.facebook.com/PiaseczynskiePorozumienieRadRodzicow/