Budżet gminy Piaseczno na 2019 rok

Wydatki gminy w bieżącym roku ustalone zostały na poziomie ok. 575 milionów złotych. Na same inwestycje i remonty, wliczając nakłady gminnych spółek, przeznaczono blisko 175 mln zł. Na ukończeniu jest kilka dużych realizacji, są też duże projekty, których realizacja dopiero się rozpoczyna.

Budżet gminy Piaseczno na 2019 rok

Budżet uchwalony został 16 stycznia 2019 rok, czyli dosyć szybko mając na uwadze fakt, że w listopadzie konstytuował się nowy skład rady miejskiej i nowi radni musieli mieć czas na zapoznanie się z projektem budżetu. Jest to też pierwszy budżet nowego burmistrza, który tym planem finansowym rozpoczyna realizację swojego programu na najbliższe 5 lat.  (…)

Więcej można przeczytać na stronie UMiG: www.piaseczno.eu

Budżet gminy Piaseczno na 2019 rok