Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Zbliża się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w gminie Piaseczno.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

11-18.02.2019 etap I – dotyczy dzieci, które już uczęszczają do przedszkola i polega na złożeniu przez rodziców pisemnego oświadczenia o woli kontynuacji edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym.

19.02 – 15.03 etap II – uruchomienie rekrutacji elektronicznej, przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole.

Oddziały „0” zostaną uruchomione w:
– SP 1,
– SP 5,
– SP Zalesie Górne,
– SP Złotokłos,
– SP Jazgarzew,
– SP Gołków,
– SP Głosków.
Rekrutację do nowo powstającego zespołu przedszkolno-szkolnego prowadzić będzie Przedszkole nr 5 oraz Szkoła Podstawowa nr 5.

Więcej informacji: www.oswiata.piaseczno.eu/rekrutacje