Od września rusza Centrum Edukacyjno-Multimedialne w Piasecznie

Od września uczniowie rozpoczną naukę w nowym obiekcie CEM Centrum Edukacyjno-Multimedialne w Piasecznie.

Centrum Edukacyjno-Multimedialne

Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 13 lutego 2019 r.  podjęta zostanie uchwała  w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Piasecznie, z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 55. Zlokalizowane pod tym adresem Centrum Edukacyjno – Multimedialne to obiekt, w którym powstanie między innymi  Zespół przedszkolno- szkolny.

Przedszkole umieszczone w jednym ze skrzydeł budynku zostało zaplanowane na 10 oddziałów przedszkolnych czyli około 250 dzieci. Część środkowa budynku została przeznaczona na szkołę, która docelowo została zaplanowana na 24 oddziały czyli około 600 uczniów.

Łącznie  Zespól przedszkolno – szkolny przygotowany został dla 850 dzieci.

Przy wyznaczaniu obwodu nowo powstałej  Szkoły Nr 4 w CEM-ie  najistotniejsze było aby liczba dzieci w danym roczniku, objętych obwodem nie przekroczyła 4  oddziałów czyli 100 dzieci na każdym z poziomów. Drugim kryterium była odległość miejsca zamieszkania od szkoły oraz układ drogowy wokół placówki.

– Mamy świadomość, że nie wszyscy rodzice będą zadowoleni z obwodu nowej  szkoły – mówi Wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak – podczas omawiania struktury obwodu pracowaliśmy nad piętnastoma różnymi wersjami, ta którą wybraliśmy wydaje się być optymalna – dodaje wiceburmistrz odpowiedzialna w gminie za sprawy oświatowe.

Przedszkole nie posiada obwodu. Do CEM-u przeniesione zostanie Przedszkole nr 5 (w którym obecnie jest sześć  oddziałów przedszkolnych). Do nowo tworzonych oddziałów zostanie przeprowadzona rekrutacja zgodnie z harmonogramem rekrutacji do przedszkoli w gminie Piaseczno.

Rekrutacja uczniów do klas I zostanie natomiast  przeprowadzona zgodnie z obwodem szkoły, który wraz ze statutem nowej placówki zostanie przez Radę Miejską uchwalony na lutowej sesji.  Rekrutację do klas I nowej szkoły przeprowadzi sekretariat SP nr 5 w Piasecznie.

Zasady utworzenia przyszłorocznej klasy II zostały ustalone w ubiegłym roku. Klasa II J i II K Szkoły Podstawowej Nr 5 zostaną przeniesione w całości do CEM-u, na tym poziomie planujemy 3 oddziały.

Decyzja o sposobie rekrutacji na pozostałych poziomach czyli przyszłoroczne klasy  III-VI zostanie podjęta po spotkaniach z rodzicami Szkoły Podstawowej nr 5, które odbędą się w dniach od 11 do 14 lutego. Informacja na ten temat dostępna jest w placówce.

– Mam nadzieję, że proces uruchamiania placówki i przenoszenia dzieci odbędzie się sprawnie  – dodaje Wiceburmistrz Hanna Kułakowska – Michalak.

źródło: piaseczno.eu

Do pobrania: 6.13 w spr utworzenia szkoły podstawowej nr 4