Gala Sportu Piaseczno

Dziś odbyła się Gala Sportu, czyli Podsumowanie Roku Sportowego 2018 Gminy Piaseczno, na którym zostały wręczone statuetki w kategorii zawodnik, nadzieja sportowa, trener, działacz sportowy, sponsor oraz najbardziej usportowiona szkoła gminy Piaseczno.

Gratuluję wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym.


Gali Sportu w Piasecznie przyświeca integracyjna atmosfera, to moment podsumowań jak i planów na przyszły sportowy rok. Nagradzani zawodnicy piaseczyńskich klubów i stowarzyszeń sportowych, przez cały rok godnie reprezentują gminę Piaseczno na arenach ogólnopolskich, europejskich a nawet światowych. Priorytetem Gminy Piaseczno jest rozwój i upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, dzięki czemu mamy tak wielu znakomitych sportowców.