Nabór do klas sportowych w SP4

Zgodnie z zapowiedzią dotyczącą rozszerzenia oferty edukacyjnej w Gminie Piaseczno, w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Jana Pawła II 55 w roku szkolnym 2019/2020 utworzone zostaną klasy sportowe.

Klasa IV i V – piłka nożna
Klasa VI – piłka koszykowa chłopcy i dziewczęta
Klasa VII – piłka ręczna chłopcy i dziewczęta

Chętnych zapraszamy do rekrutacji która przeprowadzona zostanie w formie papierowej przez Szkołę Podstawową nr 5 im. K. K. Baczyńskiego w Piasecznie, przy ul. Szkolnej 14.

Rekrutacja rozpocznie się od dnia 15 marca bieżącego roku, według harmonogramu dostępnego poprzez stronę oswiata.piaseczno.eu, zakładkę Rekrutacje 2019/2020 – Szkoły podst. – kl. IV- VII. Wnioski można pobrać z powyższej strony lub bezpośrednio w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 5. Termin złożenia wniosku wraz z orzeczeniem potwierdzającym bardzo dobry stan zdrowia upływa dnia 21 marca 2019 roku.

Kolejny etap postępowania rekrutacyjnego nastąpi w dniach 25-29 marca 2019 r. i będzie to próba sprawności fizycznej.

Zasady naboru, harmonogram, próby sprawnościowe i zasady uzyskiwania punktów oraz wszelkie niezbędne informacje dostępne będą pod adresem www.sp5piaseczno.pl

Rekrutacja obejmuje wyłącznie dzieci zamieszkałe na terenie gminy Piaseczno.