Zmiana stawek za odbiór odpadów

Od 1 kwietnia stawka za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny w gminie Piaseczno wynosić będzie 27 zł od mieszkańca, zaś nieselektywny 54 zł od mieszkańca.

Zmiana stawek za odbiór odpadów

Decyzja o nowych stawkach podjęta została wobec nowych okoliczności jakie zaistniały na rynku gospodarki odpadami. Wcześniej, ze względu na zbyt wysokie ceny Burmistrz unieważnił przetarg na odbiór odpadów i zdecydował o podpisaniu z wykonawcami tymczasowych umów do końca czerwca 2019 roku według cen znacznie wyższych niż do tej pory, jednak trochę niższych niż wynikające z przetargu.

System musi się samofinansować

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach narzuca obowiązek ustalania wysokości ponoszonych przez mieszkańców opłat na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu. Wobec aktualnych cen na rynku wiąże się to z drastycznymi podwyżkami dla mieszkańców. Jest to problem globalny dotyczący całej Polski, a najbardziej dotyka gmin na Mazowszu. W niektórych miejscowościach ceny z przetargów wynosiły ponad 42 zł od osoby za odbiór odpadów posegregowanych.

Stawki w gminie Piaseczno

Ustalono nową, miesięczną stawkę opłaty na poziomie 27 zł od mieszkańca jeżeli odpady są segregowane oraz 54 zł dla osób nie segregujących. Odpowiednio wzrosły też opłaty za pojemnik dla właścicieli niezamieszkałych nieruchomości, oraz stawki ryczałtowe dla działek i domków letniskowych. – Wadliwe rozwiązania ustawowe, kilkukrotne podwyżki stawek na instalacjach przyjmujących odpady, niestabilność rynku, dziesięciokrotny wzrost opłaty środowiskowej, problem z ogromną ilością odpadów zielonych oraz spadek zainteresowania surowcami wtórnymi oraz wzrost kosztów pracy, to wszystko spiętrzyło się w gwałtowny wzrost stawek na rynku odbioru odpadów – wyjaśnia burmistrz Daniel Putkiewicz. – Powtarzamy przetarg, ale nie czekamy też z założonymi rękami, szukamy możliwości współpracy z gminami ościennymi w rozwiązaniu problemu, planujemy też wykorzystać maksymalnie możliwości własnej spółki komunalnej – dodaje burmistrz.

Szczegóły dotyczące nowych stawek, oraz wzorów deklaracji dostępne są na stronie www.odpady.piaseczno.eu. Zawiadomienia ws. nowych stawek wysyłane będą pocztą.