Spotkanie z prowadzącymi przedszkola

Zapraszam przedstawicieli organów prowadzących publiczne i niepubliczne placówki oświatowe działające na terenie gminy Piaseczno na spotkanie, które odbędzie się 17 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta.

Na spotkaniu z władzami gminy omówione zostaną zagadnienia związane z wyliczeniem podstawowej kwoty dotacji na rok 2019  po pierwszej aktualizacji oraz zagadnienia związane z obowiązkiem systematycznego wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej zgodnie z zapisami ustawy.

źródło: piaseczno.eu