Strajk – list burmistrza

Szanowni Rodzice, Drodzy Nauczyciele, Liczyliśmy na osiągnięcie porozumienia strony rządowej ze związkami zawodowymi, niestety kolejne rozmowy zostały przerwane, a widmo strajku przybliżyło się.

W tym tygodniu spotykaliśmy się ze wszystkimi dyrektorami gminnych placówek oświatowych w ramach powołanego przez nas zespołu ds. monitorowania sytuacji strajkowej szukając rozwiązań, które pomogą zminimalizować utrudnienia jakie czekają nas od 8 kwietnia, na kiedy zapowiedziany został początek strajku nauczyciel.

Musimy powiedzieć wprost, sytuacja jest patowa i trudna do rozwiązania zarówno dla dyrektorów placówek oświatowych jak i organu prowadzącego czyli samorządu. Podstawowym problemem jest brak możliwości oceny ilu nauczyciel w danej placówce podejmie 8 kwietnia strajk. Znamy tylko wyniki referendum, jednak zgodnie z prawem ostatecznie, każdy nauczyciel podejmie decyzję czy przystępuje do protestu dopiero w dniu strajku, podpisując listę strajkową. Wtedy poznamy skalę i dyrektorzy podjąć będą mogli konkretne działania. W przypadku jeśli w danej placówce do strajku przystąpi 100% pracowników, zgodnie z przepisami prawa, dyrektor odwoła wszystkie zajęcia a placówka zostanie zamknięta. Dyrektor wskaże wówczas inne możliwości opieki nad dzieckiem. W przypadku strajku tylko części pracowników – placówka będzie prowadziła opiekę nad dziećmi w formie zajęć opiekuńczo – wychowawczych.

Będziemy czynić starania aby zminimalizować utrudnienia dla rodziców, jednak zważywszy na spodziewaną skalę problemu apelujemy, aby jeśli jest to tylko możliwe, rodzice postarali się w tych dniach o zorganizowanie opieki nad dziećmi we własnym zakresie.

Prosimy Państwa o zrozumienie i wsparcie w trudnej dla całej społeczności oświatowej sytuacji.  Popieramy postulaty strajkujących nauczycieli i wspieramy dyrektorów w organizacji pracy placówek w okresie strajku, jesteśmy jednak oburzeni, słysząc wypowiedzi strony rządowej przerzucające odpowiedzialność, także finansową na samorządy. Warto w tym momencie przypomnieć i podkreślić, że gmina Piaseczno przeznacza na oświatę blisko 40 proc. swojego budżetu, a subwencja oświatowa z budżetu Państwa nie pokrywa nawet połowy naszych wydatków.

Doceniając trud i pracę nauczycieli oraz niełatwą decyzję dużej części środowiska o przyłączeniu się do strajku, ze swej strony deklarujemy, że środki finansowe na wynagrodzenia dla nauczycieli pozostaną w naszych placówkach oświatowych do dyspozycji dyrektorów.

Sytuacja jest dynamiczna, mamy nadzieję, że każdy dzień przybliża nas do porozumienia stron. Na dziś jednak gotowość strajkową wyrażoną w referendum zakomunikowało 8 przedszkoli i 10 szkół. Są to:
– Przedszkole Nr 2 w Piasecznie – przedszkole-zalesinek.pl
– Przedszkole Nr 3 w Zalesiu Dolnym – przedszkolepodjaworem.pl
– Przedszkole Nr 4 w Piasecznie – przedszkole4.piaseczno.eu
– Przedszkole Nr 5 w Piasecznie – przedszkole5piaseczno.pl
– Przedszkole Nr 8 w Piasecznie – naszaosemka.pl
– Przedszkole Nr 9 w Piasecznie – przedszkole9.edupage.org
– Przedszkole Nr 10 w Piasecznie – przedszkole-10.pl
– Przedszkole Nr 11 w Piasecznie – przedszkole-nefrytowa.edu.pl
– Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piasecznie – sp1piaseczno.pl
– Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piasecznie – krauzowka.pl
– Szkoła Podstawowa Nr 3 w Piasecznie – sp3piaseczno.szkolnastrona.pl
– Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piasecznie – sp5piaseczno.pl
– Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym – spzalesiegorne.pl
– Szkoła Podstawowa w Józefosławiu – jozefoslaw.edu.pl
– Szkoła Podstawowa w Złotokłosie – zlotoklos.szkola.pl
– Szkoła Podstawowa w Chylicach – szkolachylice.pl
– Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie – zsjazgarzew.edupage.org
– Szkoła Podstawowa w Głoskowie – spgloskow.waw.pl

W placówkach: Przedszkole nr 1 w Piasecznie, Przedszkole nr 6 w Głoskowie, Przedszkole nr 7 w Zalesiu Górnym zajęcia powinny odbywać się planowo.

Informacji dotyczących sytuacji w poszczególnych placówkach oświatowych należy zasięgać bezpośrednio w placówce do której uczęszcza Państwa dziecko.

Egzaminy

Dyrektorzy szkół z uwagi na dobro swoich uczniów podejmują działania zmierzające do przeprowadzenia egzaminów gimnazjalnych i 8-klasisty w terminie, choć stoi to w sprzeczności z sytuacją strajkową. Dyrektorzy na bieżąco kontaktują się Okręgową Komisją Egzaminacyjną wyjaśniając wszelkie wątpliwości spowodowane nadchodzącym strajkiem.

Z poważaniem,

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Daniel Putkiewicz

I Zastępca Burmistrza
Hanna Kułakowska-Michalak