Egzaminy w gminie Piaseczno zgodnie z harmonogramem

Pomimo trwającego strajku, 3 dniowe egzaminy gimnazjalne w gminie Piaseczno rozpoczną się zgodnie z harmonogramem w środę 10 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00.

Harmonogram egzaminu gimnazjalnego:
środa 10.04 – historia i wiedza o społeczeństwie oraz język polski
czwartek 11.04 – biologia, chemia, geografia, fizyka oraz matematyka
piątek 12.04 – język obcy – poziom podstawowy i rozszerzony.

Od poniedziałku natomiast rozpoczynają się 3-dniowe egzaminy ósmoklasisty.

Dziękujemy Dyrektorom i nauczycielom za ogromne zrozumienie dla sytuacji uczniów oraz niepokoju ich rodziców. Dzięki temu, mimo strajku dużej liczby nauczycieli, egzaminy w naszej gminie dojdą do skutku. Część nauczycieli przerywa strajk właśnie z powodu udziału w komisjach egzaminacyjnych.

Niestety w związku ze strajkiem, powołując komisje egzaminacyjne, dyrektorzy nie będą wstanie w większości placówek zorganizować zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o pozostawienie dzieci w domu od środy 10 kwietnia. Dni egzaminów są planowo dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Nauczyciele, którzy nie strajkują, zostaną skierowani do komisji egzaminacyjnych, dlatego zapewnienie w tym czasie dzieciom opieki na terenie szkoły będzie bardzo trudne.

Szanowni Gimnazjaliści i Ósmoklasiści,

Przez najbliższe dni będziecie mogli sprawdzić swoją zdobytą wiedzę i umiejętności, które nabyliście podczas trzech lat nauki w gimnazjum.

Życzymy Wam, aby wyniki, które uzyskacie odpowiadały waszym oczekiwaniom i dawały możliwość realizacji kolejnych edukacyjnych planów.

Mamy nadzieję, że obecna sytuacja w polskiej oświacie nie będzie miała wpływu na Wasze samopoczucie i rezultaty osiągnięte na egzaminie.

Życzymy połamania piór.

Z poważaniem,

Daniel Putkiewicz
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Hanna Kułakowska-Michalak
I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno