Sytuacja strajkowa – co po świętach?

Przed nami kilka świątecznych dni, które są również przerwą w pracy przedszkoli i szkół. Wciąż nie wiemy jednak kiedy placówki oświatowe powrócą do normalnego trybu pracy. Strajk nauczycieli trwa już drugi tydzień, niestety kolejne spotkanie ZNP z rządem nie przyniosło przełomu i nie wypracowane zastało żadne porozumienie.

Z naszych informacji wynika, że w obliczu przeciągających się pertraktacji część nauczycieli w gminie Piaseczno powróciła do pracy, część zamierza powrócić po świętach, są też osoby, które będą kontynuować swój protest. Stąd też w niektórych placówkach przywrócony zostanie normalny tryb pracy, w innych kontynuowana będzie praca w trybie awaryjnym z zapewnieniem jedynie zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Przedszkola nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 będą pracowały zgodnie z planem pracy, natomiast Przedszkola nr 3, 8 oraz 11 kontynuują akcję strajkową,  i informacji o możliwej liczbie dzieci, które  zostaną przyjęte na zajęcia opiekuńcze należy szukać w konkretnym przedszkolu.

Z kolei w szkołach sytuacje wygląda zgodnie z otrzymanymi informacjami następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla grupy około 150-200 dzieci

Szkoła Podstawowa nr 2 – będą organizowane zajęcia opiekuńcze, nie wiadomo jak liczna grupa nauczycieli przystąpi do pracy

Szkoła Podstawowa nr 3 – zgodnie z planem ramowym nauczania . Za nauczycieli strajkujących zastępstwa lub Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla klas 1-8 i Gimnazjum, zerówka pracuje planowo : od 7 do 17, świetlica 1-3 pracuje planowo od 7 do 17, świetlica 4-8 pracuje planowo od 8 do 16

Szkoła Podstawowa  nr 5– od 24.04.2019 r. zajęcia opiekuńcze  od 07:00 do 17:00

Szkoła Podstawowa w Głoskowie  – według planu pracy

Szkoła Podstawowa w Józefosławiu – zajęcia  opiekuńcze w godz. 07.30-17.30

Szkoła Podstawowa w Chylicach  – zajęcia opiekuńcze 23 kwietnia będą odbywały się w bibliotece i świetlicy szkolnej w godz. 7:00-18:00; W dniach 24, 25,26 kwietnia jeżeli nie będzie odwołany strajk zajęcia opiekuńcze będą w szkole sprawowane w godz. 7:00-18:00

Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie – zajęcia opiekuńcze odbywać się w godz. 7.00 -17.00

Szkoła Podstawowa w Złotokłosie  – zajęcia w godz. 07.30-17.30

Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym – zajęcia w godz. 08.00-16.00 dla dzieci w liczbie wynikającej z iloczynu niestrajkujących pedagogów i grupy 25 uczniów

Dla tych dzieci, które pozostaną na czas strajku w domu,  Centrum Kultury przygotowało specjalną ofertę warsztatową, z którą zapoznać można się tutaj

Jednocześnie chciałabym bardzo podziękować Dyrektorom i nauczycielom za sprawne przeprowadzenie egzaminów, strajkującym nauczycielom za wytrwałość, a  rodzicom za cierpliwość i zrozumienie trudnej sytuacji strajkowej.

I Zastępca Burmistrza
Hanna Kułakowska-Michalak