Szkoła nr 4 – kwestie organizacyjne

Z początkiem września zostanie otwarta nowa placówka oświatowa – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Centrum Edukacyjno – Multimedialnym w skład, którego wchodzi szkoła podstawowa i oddziały przedszkolne.  Funkcję dyrektora zespołu zlokalizowanego przy ul. Jana Pawła II 55 w Piasecznie od dnia 1 września będzie pełnić Pani Wioletta Grochowicz.

Centrum Edukacyjno – Multimedialne w Piasecznie

Prace nad organizacją placówki wciąż trwają. Rekrutacje do przedszkola prowadzi przedszkole nr 5 natomiast rekrutację do klas I oraz klas sportowych  przeprowadziła Szkoła Nr 5 w Piasecznie

Od dnia 3 czerwca 2019 r. wszelkich informacji organizacyjnych w sprawie rekrutacji uczniów i działalności placówki będzie udzielała Pani Wioletta Grochowicz drogą e-mailową cem.piaseczno@gmail.com.

W najbliższym tygodniu tj. od 4.06 do 6.06 Pani Dyrektor będzie obecna na terenie CEM w godzinach 9.00 – 12.00.

W nadchodzącym tygodniu w dniu, 7 czerwca nową siedzibę przedszkola obejrzą przedszkolaki wraz z kadrą pedagogiczną z przedszkola nr 5.

Rodziców  przedszkolaków zapraszamy na zwiedzanie przedszkola w dniu 15.06 na godz. 12.00  i 13.00.

Rodzice dzieci w wieku szkolnym będą mogli obejrzeć szkołę w dniu 12 czerwca o godz. 18.00 i 19.00.

Na bieżąco będziemy Państwa informować o podejmowanych działaniach i publikować informacje na stronie gminy oraz portalu oświatowym Piaseczno www.oswiata.piaseczno.eu