Niższe podatki – tak, ale nie kosztem lokalnych samorządów

Budżet gminy Piaseczno na 2020 rok uszczupli się o około 30 mln zł. To wstępne szacunki, efektu działań rządu, który wprowadzając zmiany w ustawie PIT, nie przewidział żadnych rekompensat dla samorządów, których zadania w dużej mierze realizowane są dzięki środkom z podatku PIT.

Obniżając podatki, rząd nie może zapominać o rekompensacie dla samorządów

Na skutek zmian w ustawie o podatku PIT, w budżetach samorządów metropolii warszawskiej, którą tworzy 70 gmin i 9 powiatów, ubędzie ponad 1,3 mld zł rocznie! Mniej środków w budżecie miast, gmin i powiatów to ograniczenie możliwości ich rozwoju, a przez to rozwoju całego kraju.

Zmiany w ustawie o PIT, w połączeniu z odstąpieniem od działań wspierających konkurencyjność dużych polskich miast i ich obszarów metropolitalnych, uniemożliwi budowanie przewag konkurencyjnych Obszaru Metropolitalnego Warszawy w skali europejskiej. A wynika to z rządowego projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030.

Rząd obniża podatki, ale zapomina o samorządach, których dochody maleją, a liczba zadań wciąż rośnie.

Samorządy zrzeszone w Stowarzyszeniu „Metropolia Warszawa” popierają obniżanie podatków, ale apelują do rządu o podjęcie kroków, które zabezpieczą budżety miast, gmin i powiatów przed ogromną dziurą finansową.

Czytaj więcej na stronie: http://sm.waw.pl/obnizajac-podatki-rzad-nie-moze-zapominac-o-rekompensacie-dla-samorzadow/

Obniżając podatki, rząd nie może zapominać o rekompensacie dla samorządów