Dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 4

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno podpisał 12 sierpnia 2019 r. umowę o udzielenie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”  na realizację projektu „Utworzenie pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Piasecznie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piasecznie”.

Dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 4

Samorząd Mazowsza przeznaczył środki na modernizację i tworzenie nowych pracowni informatycznych i językowych, zakup sprzętu i oprogramowania. Ideą programu jest podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w oświacie oraz pomoc w rozwoju nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej jednostek oświatowych. W ramach programu złożono 252 wnioski, dofinansowanie otrzymało 115 projektów, w tym projekt Gminy Piaseczno.

Na utworzenie pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 4 Gmina pozyskała 49 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup i montaż sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem.

Jednostka samorządu terytorialnego w ramach programu mogła otrzymać pomoc finansową tylko na jedno zadanie realizowane w jednej szkole. Maksymalne kwoty dotacji, jakie zostały przyznane beneficjentom w ramach programu wyniosły 49 tys zł.

źródło: piaseczno.eu