Gmina Piaseczno doposażyła przedszkolne place zabaw

Na placach zabaw Przedszkola nr 4 oraz Przedszkola nr 1 w Piasecznie wymieniono wysłużone urządzenia zabawowe na nowe, kolorowe sprzęty.

Gmina Piaseczno doposażyła przedszkolne place zabaw

Nowe urządzenia wykonane są z drewna klejonego oraz metalu zabezpieczonego antykorozyjnie. Wszystkie posiadają certyfikaty zgodności wystawione przez niezależna firmę certyfikującą i spełniają wymagania zgodne z przyjętymi dla tego typu sprzętów normami.

Łączny koszt doposażenia obu placów zabaw to 86 407,50 zł.