Jaki cel ma wprowadzona w centrum Piaseczna nowa organizacja ruchu?

Jakość najruchliwszych dróg w naszym mieście pozostawia wiele do życzenia. Stopniowo staramy się to zmieniać, niekiedy jednak wymaga to zamknięcia jakiegoś elementu mocno uczęszczanego ciągu komunikacyjnego. To zazwyczaj kończy  się zwiększonymi korkami.

Jaki cel ma wprowadzona w centrum Piaseczna nowa organizacja ruchu?

Kiedy okazało się, że jesteśmy zmuszeni zamknąć na pół roku skrzyżowanie Jana Pawła II i Dworcowej, wiedzieliśmy że będzie to miało ogromny wpływ na płynność ruchu w mieście. Naszym priorytetem było uniknięcie tego, dlatego też dużo czasu poświęciliśmy na analizę układu drogowego w mieście i przeorganizowanie ruchu.

Badania natężenia ruchu

Wiosną tego roku Gmina wynajęła specjalistów z Politechniki Warszawskiej, którzy zbadali kierunki przemieszczania się kierowców i natężenie ruchu na naszych ulicach. Powstał model ruchu, w którym można symulować zmiany w natężeniu ruchu w sytuacji, gdy przepustowość jakiejś ulicy się zmieni.

Studium komunikacyjne Piaseczna wykonane zostało w kontekście analizy układu dróg całego powiatu piaseczyńskiego, wzięto pod uwagę to co dzieje się na drodze krajowej 79, drogach wojewódzkich i powiatowych. W symulacjach na lata przyszłe uwzględniono budowę trasy S7.

Diagram nr 1. Natężenie ruchu w godzinach popołudniowego szczytu. Grubość szarej linii proporcjonalna do natężenia ruchu.

Diagram nr 2. Symulacja zmiany natężenia ruchu w godzinach popołudniowego szczytu po zamknięciu skrzyżowania ulic Dworcowej z Jana Pawła II – kolor zielony oznacza zmniejszenie natężenia ruchu, kolor czerwony zwiększenie.

Podróże transportem publicznym

Analizą objęto również transport publiczny i określono potoki pasażerów na linii kolejowej i na ul. Puławskiej. Już dziś koleją podróżuje więcej pasażerów niż autobusami, co jest dość oczywiste: w godzinach porannego szczytu, między 6.00 a 8.00 z Piaseczna w kierunku Warszawy odjeżdża 8 pociągów Kolei Mazowieckich a podróż do stacji Warszawa Śródmieście zajmuje 36 minut. A ponieważ zamknięcie skrzyżowania oznaczało skrócenie linii 709, wiedzieliśmy, że musimy zapewnić pasażerom dojazd do stacji PKP Piaseczno.

Korki w centrum

Z przeprowadzonych pomiarów wynika także, że ulicami Puławską i Kościuszki w godzinach szczytu przejeżdża około 500-600 samochodów na godzinę. Jest to ruch porównywalny do drogi zbiorczej w ogólnym układzie komunikacyjnym. Codzienne korki na ul. Kościuszki nikogo nie dziwią, ale kierowcy jadące na południe i tak wybierają przejazd przez centrum Piaseczna. W efekcie mieszkaniec Piaseczna, który chce przemieścić się w obrębie ulic centrum miasta,  stoi w “korku” obok kierowcy jadącego z Warszawy do miejscowości położonych na południe od Piaseczna.

Nadarzyńska alternatywą

Symulacje natężenia ruchu po zamknięciu skrzyżowania ul. Dworcowej i Jana Pawła II pokazały, że wprowadzenie połączenia ul. Nadarzyńskiej z DK79 będzie stanowić alternatywę dla obciążonych ulic Wojska Polskiego i Warszawskiej. Jednocześnie naszą intencją jest ograniczenie ruchu tranzytowego przez ścisłe centrum. Chcemy zwiększać atrakcyjność miasta, tworzymy przyjazne przestrzenie publiczne i musimy zwiększać ich dostępność dla pieszych i rowerzystów. Odchodzenie od tranzytowej roli ul. Kościuszki to pierwszy etap, już na wiosnę zaplanowaliśmy budowę w centrum ścieżki rowerowe i poprawimy bezpieczeństwo pieszych.

Jednokierunkowa ulica Zgody

Kolejna zmiana, to jednokierunkowa ul. Zgody. Wielu mieszkańców narzekało, że po wprowadzenie dwukierunkowej ul. Chyliczkowskiej korkowała się Jana Pawła II. Możliwość ominięcia świateł na Warszawskiej poprzez ul. Zgody powodowała ciągły dopływ samochodów na Chyliczkowską, a kierowcy jadący od ul. Jana Pawła II mieli utrudniony przejazd przez skrzyżowanie Chyliczkowskiej z Warszawską. Kiedy na przystanku zatrzymywał się autobus, przejazd praktycznie był niemożliwy.

Ulicą Zgody jeździmy dzisiaj od ul. Chyliczkowskiej w kierunku parkingu co oznacza, że dzisiaj dopływ pojazdów z ul. Warszawskiej na ul. Chyliczkowską jest kontrolowany sygnalizacją świetlną. Dzięki temu poprawiła się płynność ruchu na tym skrzyżowaniu. Wprowadzenie jednokierunkowej ul. Zgody porządkuje równocześnie postój autobusów na ul. Zgody, które do tej blokowały jeden pas ruchu.

Żeromskiego do obwodnicy / obwodnicą do Nadarzyńskiej

Każde wprowadzenie nowej organizacji ruchu powoduje zamieszanie i utrudnienia. Kierowcy muszą nauczyć się nowego oznakowania i znaleźć odpowiednie dla siebie alternatywne trasy.

Zamknięcie ul. Dworcowej było najlepszym momentem na wprowadzenie zmian na skrzyżowaniu ulic Kościuszki z Nadarzyńską. Z drogi krajowej 79 można teraz łatwiej dojechać do ul. Nadarzyńskiej i dalej w kierunku osiedli przy ul. Bema czy Poniatowskiego. Po połączeniu ul. Nadarzyńskiej z ul. Żeromskiego pojawiła się kolejna możliwość dotarcia do obwodnicy. Gmina jest w trakcie projektowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego i DK 79, liczymy na to, że na wiosnę uda się tę sygnalizację wprowadzić.

Korekty w organizacji ruchu

Obserwujemy, słuchamy opinii i monitorujemy sytuację na ulicach. Staramy się reagować. We wtorek wprowadziliśmy korektę organizacji ruchu na ulicy Żytniej, nadając jej pierwszeństwo w stosunku do ul. Jarząbka i Jana Pawła II. Powinno być łatwiej przedostać się z okolic ul. Jarząbka w kierunku dworca PKP. Podobnie analizujemy sytuację na skrzyżowaniu ul. Nadarzyńskiej z Kościuszki, licząc, że część kierowców przekona się do proponowanego wariantu połączenia z drogą krajową, wybierając to rozwiązanie chociażby w szczytowych godzinach powrotu ze stolicy.

Uważnie obserwujemy również wpływ zmiany organizacji ruchu na funkcjonowanie transportu publicznego. Przy takich utrudnieniach komunikacyjnych autobusy „łapią” opóźnienia, co wywołuje oczywistą irytację pasażerów. Ulicą Kościuszki jeździ 11 linii autobusowych, jeśli zajdzie potrzeba będziemy wprowadzać zmiany nadające priorytet dla transportu publicznego.

Przyjeżdżać do centrum a nie przez centrum

Do centrum miasta zapraszamy wszystkich – są dostępne miejsca parkingowe w strefie płatnego parkowania, można pójść do sklepu, zjeść ciastko czy lody a dzieci pobawią się przy fontannach. Natomiast kierowców pragnących przejechać przez miasto zachęcamy do wybierania innej trasy, niż przez ścisłe centrum Piaseczna.

źródło: piaseczno.eu