Konferencja Prawa i Obowiązki Rady Rodziców jako Organu Szkoły

Piaseczyńskie Porozumienie Rad Rodziców zaprasza na konferencję „Prawa i Obowiązki Rady Rodziców jako Organu Szkoły”, która odbędzie się 5 grudnia 2019 roku o godzinie 18:00 w CEM Piaseczno ul. Jana Pawła II 55.

Spotkanie będzie podzielone na dwie części.
1. Prelekcja:
– Prawo Oświatowe.
– Finanse.
– Współpraca między Organami Szkoły.
2. Warsztat:
– Praca na konkretnych przykładach z Państwa działalności w RR.

Wśród zaproszonych gości będzie wiceburmistrz d/s oświaty oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli. Organizatorzy proszą o nadsyłanie swoich pytań, związanych z bieżącą działalnością w RR na adres mailowy: porozumieniepiaseczno@gmail.com

Konferencja Prawa i Obowiązki Rady Rodziców jako Organu Szkoły