Budżet gminy Piaseczno 2020

Wydatki gminy w bieżącym roku zostały ustalone na poziomie ok. 673,7 miliona złotych. Na same inwestycje, remonty i zakupy inwestycyjne przewidziano ponad 116 milionów, nie wliczając nakładów ponoszonych przez gminne spółki, posiadające własne budżety. Dokończonych zostanie kilka dużych inwestycji, głównie w obszarze oświaty, rozpoczęte zostaną też nowe, z których największa to budowa hali sportowej w Złotokłosie.

Budżet gminy Piaseczno na 2020 rok

Budżet został uchwalony 18 grudnia 2019 roku, czyli jeszcze w poprzednim roku, a to dlatego, aby już z początkiem nowego roku móc przystąpić do czasochłonnych i skomplikowanych procedur przetargowych. Ustalone w budżecie priorytety są konsekwencją kontynuacji dotychczasowego programu burmistrza na pięcioletnią kadencję.

– W obecnym czasie samorządy nie mają łatwo w planowaniu swoich działań w perspektywie wieloletniej, a to za sprawą niespodziewanych zmian w prawie, zwłaszcza podatkowym – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – Musieliśmy dostosować się do okoliczności, a nie chcieliśmy rezygnować z kluczowych inwestycji, na które czekają mieszkańcy. Dlatego postanowiliśmy zwiększyć deficyt, ale jednocześnie pozostawić go na wciąż bezpiecznym poziomie – wyjaśnia burmistrz.

Budżet przyjęty znaczną większością, choć niejednogłośnie

Przyjęcie planu działań dla piaseczyńskiego samorządu na najbliższy rok poprzedziła burzliwa dyskusja podczas sesji budżetowej. Został on ostatecznie przyjęty 18 głosami radnych za, przy 5 głosach radnych opozycyjnych przeciwnych uchwale. Projekt był wcześniej długo omawiany w komisjach problemowych, gdzie proponowano do niego poprawki, a skarbnik gminy, burmistrz oraz jego zastępcy udzielali szczegółowych wyjaśnień. Projekt budżetu uzyskał też pozytywną opinię Komisji Finansów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Czytaj więcej na stronie: www.piaseczno.eu