Prace budowlane na targowisku

W lutym br. rozpoczęły się prace budowlane na terenie targowiska miejskiego. W celu zachowania ciągłości handlu roboty podzielone zostały na dwa etapy.

Zgodnie z umową podpisaną dla zadania „Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie w formule zaprojektuj i wybuduj” wykonawca firma SORTED z Chylic, po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód i decyzji administracyjnych, rozpoczął realizację robót budowlanych. Teren targowiska zostanie kompleksowo przebudowany. Głównym celem inwestycji jest bowiem stworzenie estetycznej przestrzeni publicznej o czystym i funkcjonalnym układzie. Prace obejmą między innymi wymianę nawierzchni placu, przebudowę podziemnych instalacji i wykonanie kanalizacji. Stworzone zostaną  stanowiska dla handlowców a także miejsca rekreacyjne.

etapy prace budowlane na targowisku miejskim

Roboty budowlane zostały podzielone na dwa etapy tak, aby zakres prac nie zakłócił możliwości funkcjonowania części targowiska, na której nie będą aktualnie prowadzone prace. Oznacza to, że  podczas realizacji pierwszego etapu, cześć targowiska przewidywana jako etap II pozostanie nadal użytkowana, natomiast po oddaniu do użytkowania pierwszego etapu, to właśnie na jego teren zostanie przeniesiony handel z uprzednio zajmowanej części.

Ukończenie etapu pierwszego przewiduje się na koniec kwietnia 2020 r., etap drugi natomiast powinien zakończyć się 31 października bieżącego roku.

źródło: piaseczno.eu