Informacja GIS dla placówek oświatowych w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem

Prosimy o zapoznanie się z Informacją Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.

Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osób powracających z krajów stwierdzono występowanie koronawirusa, jeżeli nie spełniają one kryteriów dla przypadku podejrzanego o zakażenie lub zachorowanie.

czytaj więcej: piaseczno.eu/informacja-gis-dla-dyrektorow-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych-w-zwiazku-z-potencjalnym-ryzykiem-zakazenia-koronawirusem/