22. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

18 marca 2020 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji nadzwyczajnej z dnia 11 marca 2020 r. Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.

6. Bieżące uchwały:
6.1 W sprawie zmiany Uchwały nr 428/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12.2019 r.
6.2 W sprawie zmiany Uchwały nr 429/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12. 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2020-2036.
6.3 W sprawie udzielania dotacji z budżetu Gminy Piaseczno dla jednostki OSP w Chojnowie
6.4 W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Piaseczno w sprawie statutu jednostek pomocniczych Gminy Piaseczno
6.5 W sprawie zmiany uchwały nr 447/XIX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno.
6.6 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki ozn. nr. ewid. 55/1, obr. 37, położonej przy ul. Towarowej.
6.7 W sprawie nadania nazwy ZA LEŚNICZÓWKĄ ulicy położonej we wsi Chojnów w gminie Piaseczno.
6.8 W sprawie nadania nazwy LEŚNYCH SKRZATÓW ulicy położonej we wsi Henryków Urocze w gminie Piaseczno.
6.9 W sprawie nadania nazwy KAZIMIERZA DEYNY ulicy położonej we wsi Żabieniec w gminie Piaseczno.
6.10 W sprawie nadania nazwy ARNIKI ulicy położonej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno
6.11 W sprawie przyjęcia ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piaseczno w 2020 r.
6.12 W sprawie zatwierdzenia statutu Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie

7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.