Pierwszy tydzień zdalnej nauki za nami

Z perspektywy minionych dni, wiemy jak trudny był to czas dla rodziców, nauczycieli i dyrektorów.

Dziękuję dyrektorom za zorganizowanie procesu nauczania zgodnie z otrzymanymi wytycznymi, a także za rozwiązywanie indywidualnych problemów technicznych, które pojawiały się po stronie uczniów.

Nauczycielom dziękuję za kreatywność i elastyczne podejście do nowych warunków pracy zdalnej.

Rodzicom dziękuję za wszystkie cenne uwagi dotyczące organizacji procesu nauczania w pierwszym tygodniu kwarantanny.

Rekomenduję rodzicom, aby w razie trudności ucznia z realizacją zadanego materiału, zarówno technicznych jak i organizacyjnych kontaktować się z nauczycielem, wychowawcą lub dyrektorem. Jestem przekonana, że w ramach posiadanej wiedzy i  możliwości osoby, te znajdą stosowne rozwiązania na pojawiające się trudności.

Z zebranych w szkołach informacji wynika, że nauczyciele bardzo kreatywnie podeszli do „nauczania domowego” i zapewnili realizację tego procesu w sposób dostosowany do możliwości uczniów. Wszystkie nasze placówki  korzystają przede wszystkim z dziennika elektronicznego, e-maili, ale także ze swoich stron internetowych (np. Zakładki na stronie – nauka), portali społecznościowych typu facebook. Za pomocą chociażby messengera – tworzone są grupy klasowe, za pomocą których prowadzić można grupowe wideospotkania online.

(…)

Przeczytaj ciąg dalszy informacji: podsumowanie pracy zdalnej w szkołach.