Dotacje dla przedszkoli bez zmian

Wobec licznych pytań i wątpliwości dotyczących wypłaty dotacji dla niepublicznych i upublicznionych przedszkoli w okresie zawieszenia działalności placówek oświatowych informujemy, że  podstawowa kwota dotacji stanowiąca podstawę wypłacania dotacji dla dotowanych przez Gminę Piaseczno placówek oświatowych nie uległa zmianie i zarówno w marcu jak i w kwietniu 2020 roku wypłacona będzie w dotychczasowej wysokości.

Przypominam, iż zgodnie z przepisami dotacja wypłacana jest w terminie do końca miesiąca, za który przysługuje.

W przedszkolu publicznym 100% Podstawowej Kwoty Dotacji to 1207,50 zł miesięcznie na przedszkolaka.

W przedszkolu niepublicznym 75% PKD, czyli 905,63 zł miesięcznie na przedszkolaka.

W niepublicznym punkcie przedszkolnym 40% PKD, czyli 483,00 zł.

Należy podkreślić, iż na dzień dzisiejszy terminy wypłat dotacji będą dokonywane jak w poprzednich miesiącach. O wszystkich zmianach w wysokości stawek dotacji placówki oświatowe, będą informowane poprzez stronę BIP Gminy Piaseczno oraz portal oświatowy.

źródło: UMiG Piaseczno / www.piaseczno.eu