Rekrutacja do przedszkoli i szkół

Zakończył się I etap rekrutacji do przedszkoli i klas I. W dniu 6 kwietnia 2020 roku zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Kolejnym etapem rekrutacji będzie potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub klasy pierwszej szkoły podstawowej, który rozpocznie się 7 kwietnia i potrwa do 17 kwietnia 2020 roku.

Strona rekrutacji do przedszkoli: przedszkola-piaseczno.nabory.pl
Rekrutacja do szkół: sp-piaseczno.nabory.pl

Wobec zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa potwierdzenie odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu NABO. Po zalogowaniu się do systemu, dla dzieci zakwalifikowanych do wybranej przez rodziców placówki, będzie dostępna opcja “Potwierdzam wolę przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły”. Potwierdzenie woli zapisu dziecka w powyższym terminie jest warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Brak potwierdzenia będzie oznaczał rezygnację z miejsca w danej placówce.
Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie ogłoszona w dniu 21 kwietnia 2020 roku.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się telefonicznie z wybranymi placówkami.

źródło: UMiG Piaseczno / www.piaseczno.eu