Podsumowanie działań gminy Piaseczno w obliczu stanu epidemii

Na podstawie analizy danych zebranych z Sanepidu oraz Policji, informujemy, że na terenie Gminy Piaseczno na dzień 3 kwietnie 2020 r. odnotowanych mieliśmy 6 osób z potwierdzonym dodatnim wynikiem na obecność COVID-19. W tym czasie 104 osoby przebywają na kwarantannie domowej – liczba mieszkań lub domów objętych tą kwarantanną jest w miarę stała na przestrzeni ostatnich dni i waha się miedzy 70 a 80.

Działania pomocowe

• Pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną Piaseczno zabezpieczają najpilniejsze potrzeby rodzin przebywających na kwarantannach domowych – na chwilę obecną udzielono wsparcia w postaci dostarczenia podstawowych środków żywności 18. rodzinom.
• Akcja pomocy osobom starszym jest bardzo sprawnie realizowana przez MGOPS przy współpracy z harcerzami z ZHP i ZHR oraz wolontariuszami. Do dziś takiego wsparcia udzielono 68 osobom, pomagając w zakupie artykułów spożywczych, przemysłowych, wykupieniu lekarstw, wspierając w załatwieniu spraw urzędowych czy wyprowadzając na spacer psa.. Ze specjalnej infolinii, przy której dyżurują psycholodzy skorzystało 15 osób.
Ponadto ośrodek udzielił wsparcia najbardziej potrzebującym mieszkańcom, o niskich dochodach, w postaci artykułów spożywczych pochodzących z Banku Żywności. Wydano w tej formie 1030 kg żywności. Gmina wspiera też akcję Caritasu na naszym terenie.

Działania Straży Miejskiej

Zgodnie z poleceniem Wojewody z dnia 31 marca 2020 r. Straż Miejska została oddelegowana do współpracy z Policją i w związku z tym dyslokacja patroli gminnych odbywa się zgodnie ze wskazaniami Komendanta Policji. Pozostałe zadania strażników mają być prowadzone wyłącznie w zakresie działań związanych z egzekwowaniem nakazów dotyczących zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, co oznacza, że inne zadania należące do obowiązków Staży Miejskiej mogą być realizowane z opóźnieniem.
Straż Miejska m.in. podczas patrolu samochodowego emituje z głośników komunikat, zalecający pozostawanie w domu i stosowanie się do wytycznych. Komunikaty głosowe nadawane są też trzykrotnie w ciągu dnia przez system alarmowy obsługiwany przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Akcje dezynfekcyjne

• Pod koniec marca gmina przy współpracy z OSP rozpoczęła systematyczną dezynfekcję przystanków autobusowych. Akcja będzie prowadzona raz w tygodniu aż do zakończenia kwarantanny Dziękujemy druhnom druhom z naszych jednostek OSP za pomoc w dezynfekcji.
• Na bieżąco dezynfekcje oraz specjalne środki ostrożności (mierzenie temperatury osobom wchodzącym, obowiązkowe odkażanie rąk przy wejściu do budynków) wprowadzone zostały w gminnych obiektach użyteczności publicznej.
• Planowana jest również akcja dezynfekcyjna i ozonowanie we wszystkich placówkach oświatowych przed powrotem uczniów i nauczycieli do szkół i przedszkoli.

Maseczki od gminy oraz wolontariuszy

• Urząd gminy zakupił środki ochrony osobistej typu maseczki, żele, rękawiczki, które są przekazywane na bieżąco wszystkim pracownikom, wolontariuszom którzy udzielają pomocy czy wsparcia naszym mieszkańcom w ramach swoich obowiązków lub działając w wolontariacie.
• W piątek urząd rozpoczął akcję przekazywania maseczek ochronnych wielokrotnego użytku bezpośrednio mieszkańcom. Pierwsze 800 maseczek wraz z instrukcją rozdanych zostało osobom odwiedzającym targowisko miejskie.
• W sobotę harcerze oraz strażacy z OSP będą wręczać maseczki w godzinach od 10-13 osobom starszym, wolontariusze rozlokowani będą w popularnych lokalizacjach przy sklepach i aptekach.
• Dzięki wspaniałej postawie naszych mieszkańców, którzy szyją maseczki zabezpieczona została załoga szpitala św. Anny w Piasecznie ale również Piaseczyński ZOZ, Strażacy i Policja. Służby te z racji swoich zadań oprócz specjalistycznego sprzętu ochronnego potrzebują maseczek wielokrotnego użytku, które powstają w dużych ilościach dzięki ofiarnej pracy naszych mieszkańców.
• Wkrótce rozpocznie się też szycie fartuchów dla szpitala.

Targowisko miejskie

• Targowisko wciąż działa aby zabezpieczać podstawowe potrzeby mieszkańców, ale zostało dostosowane do zaleceń. Udostępniono 40 stanowisk, bezpiecznie oddalonych od siebie, sprzedający muszą mieć maseczki i rękawiczki, targowisko zostało ogrodzone, maksymalna liczba klientów robiących zakupy wynosi 90 jednocześnie. Już w piątek ruch ten był kontrolowany przez pracownika urzędu, który jednocześnie przekazywał kupującym maseczki.

Wsparcie gminnych i innych jednostek

• Aby zabezpieczyć naszych strażaków zdecydowaliśmy zakupić profesjonalną pralko- suszarkę do prania strażackich mundurów. Sprzęt został już zamówiony i w przyszłym tygodniu powinien być zamontowany w OSP Piaseczno do użytku dla wszystkich strażaków z terenu gminy.
• Burmistrz skontaktował się również z Dyrektorem Pogotowia Ratunkowego oraz Dyrekcją Szpitala w Piasecznie oferując gotowość do wsparcia poprzez przekazywanie środków ochronnych dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników.

Komunikacja

• Utrzymywana jest częstotliwość kursowania komunikacji miejskiej. Wprowadzone zostały ograniczenie ilości przewożonych pasażerów. Tabor jest systematycznie czyszczony i dezynfekowany
• Mieszkańcy korzystający z Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca mogą zawieszać długookresowe bilety ZTM
• Jeszcze w połowie marca zawieszona został płatna strefa parkowania w mieście
• Wyłączony z użytkowania zostały system piaseczyńskiego roweru miejskiego

Place zabaw, siłownie, parki

• Zamknięte zostały wszystkie obiekty sportowe na terenie gminy
• Zamknięte zostały również ogrodzone parki, place zabaw i siłownie zewnętrzne. Na tych które nie są ogrodzone, strefy zostały otaśmowane, a urządzenia ofoliowane i wywieszone zostały informacje o zakazie korzystania.

Ulgi dla przedsiębiorców i mieszkańców

• Burmistrz skierował do Komisji Finansów Rady Miejskiej projekt uchwały ws. zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców z branż, które musiały zawiesić swoją działalność w związku z nowymi regulacjami i obostrzeniami.
• Na bieżąco rozpatrywane są wnioski o umorzenia czy obniżki czynszów użytkowych i mieszkalnych lokali komunalnych w uzasadnionych przypadkach.

Zdalna edukacja

• Wszystkie gminne placówki oświatowe działają w trybie zdalnym. Dziękujemy dyrekcjom i nauczycielom za szybkie dostosowanie się do nowych okoliczności i realizowanie podstawy programowej z użyciem komunikacji internetowej.

Funkcjonowanie urzędu

• Ze względu zarówno na zdrowie pracowników, których praca stanowi o ciągłości świadczonych przez gminę społeczeństwu usług, jak również bezpieczeństwo samych mieszkańców wprowadzona zostało nowa organizacja pracy w urzędzie miasta i gminy.
• Obiekty publiczne są zamknięte dla osób z zewnątrz, wizyty możliwe są jedynie w wyjątkowych przypadkach i po umówieniu telefonicznym. Wszystkie wydziały podzielone zostały na tygodniowe zmiany, jedna grupa pracuje stacjonarnie, druga w domu, zdalnie. Ma to ograniczyć skutki ewentualnej kwarantanny, która w przypadku stwierdzenia koronawirusa dotknie tylko jednej zmiany, a druga zmiana będzie mogła nadal pracować.
• Wszystkie spotkania grupowe, narady, kierownictwa, komisje i posiedzenia rady miejskiej odbywają się z użyciem środków zdalnej komunikacji.

Informacja na bieżąco

• Staramy się Państwa informować na bieżąco o wszystkich zmianach i czynionych działaniach. Na stronie internetowej www.piaseczno.eu uruchomiliśmy zakładkę “Koronawirus“, gdzie tylko w ciągu pierwszych kilku tygodni publikowanych zostało ponad 70 komunikatów i artykułów nawiązujących do działań związanych z sytuacja epidemiologiczną. Najważniejsze informacje publikowane są też w dziale aktualności, na facebooku – www.fb.com/GminaPiaseczno, wysyłane są komunikaty sms oraz rozsyłane komunikaty prasowe do mediów.
• Publikujemy także krótkie filmiki, w których burmistrz na bieżąco przedstawia Państwu sytuację w gminie. Przeprowadzony został też na żywo chat z Burmistrzem, w warunkach “domowych”, gdzie zadawali Państwo burmistrzowi działania związane z obecną sytuacją – facebook live z burmistrzem Piaseczna.

źródło: UMiG Piaseczno / www.piaseczno.eu