XXIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Piasecznie

9 kwietnia 2020 r. (środa) o godz. 16:00 odbędzie się XXIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Piasecznie. Sesja będzie online oraz w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na ternie miasta i gminy Piaseczno.
  3. Uchwała w sprawie nie dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Piaseczno lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19.
  4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 1201/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności p charakterze cywilno prawnym przypadających Gminie Piasecznie i jej jednostkom organizacyjnym.
  5. Zamknięcie sesji.

Zachęcam mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: www.youtube.com