Środki zewnętrzne na potrzeby szkół na terenie gminy Piaseczno

Wniosek “Zdalna szkoła w Gminie Piaseczno” przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości 100 tys zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup laptopów dla placówek oświatowych. Dzięki dotacji do szkół trafi nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania.

Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

W najbliższym czasie rozpocznie się realizacja projektu. Aktualnie Gmina Piaseczno jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie, po wprowadzeniu środków finansowych do budżetu, możliwy będzie zakup sprzętu.

źródło: UMiG Piaseczno / www.piaseczno.eu