XXIV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

29 kwietnia 2020 r. o godz. 9:30 odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, on-line oraz w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów sesji Rady Miejskiej w Piasecznie:
  • XXII sesji z dnia 18 marca 2020 r. 
  • XXIII sesji nadzwyczajnej z dnia 9 kwietnia 2020 r.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
 5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
 6. Bieżące uchwały:
  • W sprawie zmiany Uchwały nr 428/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12.2019 r.
  • W sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Piaseczyńskiego (przebudowa ul. Głównej w Żabieńcu).
  • W sprawie zmiany Uchwały nr 281/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.08.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Piaseczyńskiego („Ścieżki rowerowe” – Przedsięwzięcia WPF).
  • W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Konstancin – Jeziorna („Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku i w Józefosławiu” – Przedsięwzięcia WPF).
  • W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Konstancin – Jeziorna („Budowa drogi 10KDL i 4 KL w Kierszku wraz ze zbiornikiem retencyjnym” – Przedsięwzięcia WPF).
  •  W sprawie zmiany Uchwały nr 429/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12. 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata  2020-2036.
  • W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 123/6 obr. Jesówka gm. Piaseczno.
  • W sprawie zmiany uchwały nr 448/XIX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych.
  • w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 7. Wolne wnioski
 8. Zamknięcie obrad.

Zachęcam mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: www.youtube.com