PWiK Piaseczno prosi o ograniczenie poboru wody

W związku z panującą suszą atmosferyczną oraz zwiększonym poborem wody, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie zwraca się do mieszkańców z terenu gminy Piaseczno z prośbą o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody do czasu poprawy sytuacji pogodowej.

W szczególności należy ograniczyć korzystanie z wody na cele:
• podlewania trawników i ogródków przydomowych
• mycia pojazdów

PWiK Piaseczno
www.pwikpiaseczno.pl