Od 25 maja zajęcia opiekuńcze dla klas 0-3 w szkołach podstawowych

Gmina Piaseczno przygotowuje szkoły do uruchomienia zajęć opiekuńczych dla tych dzieci, którym rodzice nie są w stanie samodzielnie zapewnić opieki w związku z powrotem do pracy.

W środę 13. maja została podjęta przez rząd decyzja o możliwości zorganizowania zajęć opiekuńczych w szkołach dla uczniów klas 1-3. Pomimo tego, że nie ma jeszcze wytycznych dotyczących organizacji zajęć opiekuńczych w szkołach, odbyłam dziś spotkanie z Dyrektorami, na którym ustaliliśmy wstępne zasady dotyczące uruchomienia placówek- mówi Hanna Kułakowska-Michalak.

Diagnoza zapotrzebowania

Dyrektorzy do wtorku 19 maja przygotują wstępną diagnozę zapotrzebowania na miejsca w klasach 0-3 (otwarcie „zerówek” umożliwiały już wcześniejsze przepisy). Szczegóły dotyczące funkcjonowania szkół zostaną umieszczone 20. maja na stronie gminy www.piaseczno.eu, a także na stronach internetowych poszczególnych szkół publicznych.

Podstawowe zasady

• W szkołach będą prowadzone wyłącznie zajęcia opiekuńcze,
• Zajęcia dydaktyczne będą kontynuowane tak jak dotychczas, czyli metodą zdalnego nauczania,
• Na zajęcia opiekuńcze będą przyjmowane dzieci, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia im samodzielnie opieki.
• Dzieci, celem utrzymania tych samych grup będą mogły być zapisywane na zajęcia w systemie tygodniowym – nie będzie możliwości dopisania dziecka w trakcie tygodnia.
• Rodzic przyprowadzając dziecko do szkoły będzie zobowiązany do podpisania oświadczenia o zamiarze korzystania dziecka ze szkoły w okresie epidemii a także akceptacji, warunków korzystania z zajęć opiekuńczych.
• Szkoły będą zapewniały dzieciom opiekę w godzinach 7.00-17.00.
• Stołówki w szkołach będą funkcjonowały – jednak istnieje prawdopodobieństwo podniesienia dziennej stawki za wyżywienie na czas trwania zajęć opiekuńczych, w związku z mniejszą ilością zamawianych produktów.
• Transport szkolny nie będzie funkcjonował.

Procedury bezpieczeństwa

Czekając na konkretne wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące bezpieczeństwa i organizacji tych zajęć przygotowujemy procedury wewnętrzne, które będą obowiązywać we wszystkich gminnych placówkach oraz organizujemy środki ochrony osobistej dla pracowników szkoły – wyjaśnia Pani wiceburmistrz.

źródło: UMiG Piaseczno www.piaseczno.eu