Zajęcia opiekuńcze w szkołach, egzamin ósmoklasisty i lato w mieście

25 maja we wszystkich gminnych szkołach ruszają zajęcia opiekuńcze, w połowie czerwca odbędzie się egzamin ósmoklasistów, a na wakacje przygotowywany jest program Lato w mieście.

Zajęcia opiekuńcze już od poniedziałku

Zgodnie ze złożonymi przez rodziców deklaracjami na zajęciach opiekuńczych spodziewamy się w pierwszym tygodniu ok. 200 uczniów spośród ok. 3000 uczęszczających do klas 0-3 w 10 gminnych szkołach podstawowych. Wszyscy dyrektorzy szkół opracowali procedury bezpieczeństwa, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

wytyczne

Egzaminy Ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu ośmioklasisty, w dniach 16-18 czerwca przy zachowaniu zasad i wytycznych obowiązujących na czas egzaminu.

link do harmonogramu i wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
wytyczne MEN, CKE i GIS

Uwaga rodzice pozostałych uczniów

W trakcie trwania egzaminów ósmoklasisty tj. 16-18.06 szkoły nie będą prowadzić zajęć opiekuńczych ani zdalnego nauczania.

Lato w mieście 2020

Z uwagi na obecna sytuację i duże prawdopodobieństwo pozostania naszych uczniów w okresie wakacyjnym w domu przygotowaliśmy dla naszych młodych mieszkańców poszerzoną ofertę lata w mieście. Oferta zostanie zrealizowana pod warunkiem ukazania się przepisów umożliwiających zorganizowania takiego wypoczynku dla dzieci w szkołach.

Planujemy, że tegoroczna akcja będzie trwała przez cały miesiąc lipiec. Każde dziecko będzie miało możliwość uczestniczenia w zajęciach w dwóch wybranych tygodniach.

Szkoła zapewni zajęcia zgodnie z przygotowanym harmonogramem na terenie placówki .

Tak jak w ubiegłym roku koszty wyżywienia ponoszą rodzice. Stawka dzienna w większości placówek została ustalona na kwotę 10 zł/dziennie. Z wyłączeniem szkoły nr 3 i 4.

Aby przygotować się do akcji dyrektorzy w najbliższym tygodniu przeprowadzą w swoich placówkach rozeznanie dotyczące zapotrzebowania na tę usługę . Planujemy przyjąć ok. 840 uczniów tygodniowo.