Otwarcie skrzyżowania ulic Dworcowa, Jana Pawła II, Jarząbka oraz Jana Pawła II z Powstańców Warszawy

W najbliższy piątek 29 maja 2020 roku, planowane jest oddanie do ruchu skrzyżowań Jana Pawła II z Jarząbka (wlot w ul. Dworcową będzie zamknięty) i Jana Pawła II z Powstańców Warszawy.


foto: Marcin Borkowski / Biuro Promocji i Kultury UMiG Piaseczno

Inwestycja dotyczyła rozbudowy dróg gminnych: ulicy Dworcowej i ulicy Jana Pawła II w zakresie skrzyżowania wraz z dojazdami, fragmentu ul. Jana Pawła II oraz skrzyżowania ul. Jana Pawła II z ul. Powstańców Warszawy w Piasecznie. W ramach inwestycji wykonane zostały elementy wyposażenia tj.: oświetlenie, chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe i zjazdy na przylegające tereny. Zmienił się również sposób zagospodarowania wód opadowych. Wybudowany został nowy odcinek zbiorczego kolektora deszczowego wraz z komorą, a także nowe odcinki kanalizacji deszczowej bezpośrednio odwadniającej skrzyżowanie. Przebudowana została sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach ul. Dworcowej i Jana Pawła II oraz Jana Pawła II i Powstańców Warszawy. Wybudowana została infrastruktura techniczna dla sieci monitoringu miejskiego. Budowa ulicy spowodowała również konieczność przebudowy elementów infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą. Koszty budowy 4 578 900,00 zł.

Termin zakończenia prac przedłużył się w czasie, w związku ze skomplikowanym stopniem inwestycji, która obejmowała również bardzo zaawansowane roboty podziemne. Trwająca epidemia, także miała swój wpływ na ostateczny termin oddania skrzyżowania do użytku.

W związku ze zmianami projektowymi, konieczne było wystąpienie o zamienną decyzję ZRID. Obecnie urząd czeka na jej wydanie i po zatwierdzeniu przez Starostę Powiatu Piaseczyńskiego, zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu, która udostępni dla ruchu skrzyżowanie Powstańców Warszawy z ul. Jana Pawła II oraz częściowo skrzyżowanie ul. Jarząbka z ul. Jana Pawła II – ze względu na rozpoczynające się kolejny etap przebudowy ul. Dworcowej, relacja w kierunku ul. Nadarzyńskiej nie będzie udostępniona.

źródło: UMiG Piaseczno www.piaseczno.eu